Sistemul de management al calitatii ISO-9001

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII
"ADMINISTRAŢIA TREBUIE SĂ FIE A CETĂŢENILOR, PRIN CETĂŢENI ŞI PENTRU CETĂŢENI! "


Conştienţa de creşterea continuă a aşteptărilor locuitorilor municipiului Satu Mare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE a stabilit un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 9001:2008 aşa cum este el redactat în Manualul Sistemului de Management al Calităţii.

 

Politica Primăriei municipiului Satu Mare în domeniul calităţii este de a furniza servicii de calitate pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale cetăţenilor.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE se angajează faţă de cetăţeni şi pretinde angajaţilor săi să implementeze sistemul de management al calităţii, pentru a putea realiza îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor şi materializarea viziunii noastre despre viitorul instituţiei.

 

Prin implementarea prezentului sistem de management al calităţii, primarul MUNICIPIULUI SATU MARE, împreună cu aparatul propriu se angajează pentru:

 

 • Dezvoltarea si implementarea planului urbanistic;
 • Dezvoltarea infrastructurii locale (drumuri, poduri, parcari, utilitati, etc.);
 • Conservarea si punerea in valoare a patrimoniului spiritual si material al comunitati.
 • Continuarea activitatii de planificare si dezvoltare a parcului industrial si atragerea de potentiali investitori;
 • Dezvoltarea unui concept de " incubator de afaceri " pentru companiile existente si pentru cele potentiale in vederea asistarii lor in crearea de noi locuri de munca;
 • Organizarea unui forum pentru toti agentii economici interesati in schimbarea strategiei de dezvoltare economica a orasului si in modalitatea in care ei pot contribui la o strategie generala;
 • Sustinerea IMMurilor si turismului in crearea de noi locuri de munca in oras.
 • Adoptarea unor politici de dezvoltare durabila a comunitatii;
 • Imbunatatirea calitatii serviciilor de aprovizionare cu apa si de canalizare;
 • Elaborarea unui program coerent de management al deseurilor.
 • Implementarea unui proces de consultare continua, atat interna cat si externa;
 • Imbunatatirea comunicarii si colaborarii intre departamente, institutii si societatea civila;
 • Examinarea procedurilor si proceselor de adoptare a politicilor Consiliului Local;
 • Revizuirea proceselor de functionare si de decizie ale Consiliului Local;
 • Dezvoltarea unui model de echipa de management creata pentru managerii fiecarui departament al Primariei, avand mandatul de a implementa planul strategic;
 • Dezvoltarea unui plan de training si de perfectionare bazat pe evaluarea necesitatilor si compatibil cu actiunile initiate.

 

Participarea la imbunatatirea sistemului de management al calităţii este sarcină de serviciu a fiecărui angajat, aceştia având obligaţia să cunoască şi să respecte întocmai responsabilităţile ce le revin, reglementările aplicabile şi să depună un efort constant pentru îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Responsabilitatea pentru calitate este a tuturor şi a fiecăruia în parte.

 

Scopul final al politicii manageriale este oferirea de servicii de calitate care să asigure obţinerea satisfacţiei şi încrederii cetăţenilor, în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Atingerea obiectivelor generale referitoare la calitate va însemna respectarea angajamentului în domeniul calităţii şi va constitui baza încrederii cetăţenilor în administraţie.

 

Fiind convins de aportul Dvs. în ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni, Vă mulţumesc pentru colaborare şi profit de această ocazie pentru a vă ura tuturor: "Spor la muncă"!

 

În acest sens există un manual al managementului calității care poate fi consultat.

 

Fișiere atașate

Înapoi