Sinagoga

Sinagoga

În Satu Mare au existat trei sinagoge, Sinagoga Neolog a funcţionat între anii 1905-1965.Pe scaunul rabic creat la Satu Mare (pe la 1850) este menţionat Iuda Grunwald. De asemenea există o legătură strânsă cu evreii din Sighet unde rabin era Eleazar Teitelbaum (1788-1855) a cărui orientare hasidică (varianta pietismului) s-a prelungit şi aici.

 

Mişcarea sionistă legată de numele lui dr. Ioan Ronai (1849-1919) a avut la Satu Mare în frunte pe prim-rabinul Iordan (însumând în 1908-2000 membri). Comunitatea evreiască a numarat circa 25000 de membri în perioada 1941-1944. Personalitate marcantă a comunităţii evreilor din Satu Mare a fost Joel Teitelbaum, rabin şef al oraşului New York după cel de-al doilea război mondial, conducătorul grupării hasidice.

 

Templul şi sinagoga, construite la interval de peste 50 de ani, sunt foarte diferite. Şi destinaţia lor diferă, într-o anumita măsură: sinagoga este exclusiv o casă de rugăciune, pe când în Templu pot fi găzduite şi alte activităţi culturale.

Înapoi