REZULTAT prima etapă a concursului de proiecte de management pentru instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

Nr. 49649/18.10.2017

 

ANUNŢ REZULTAT
privind prima etapă a concursului de proiecte de management pentru instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

 

Secretariatul Comisiei de concurs anunţă rezultatul primei etape a concursului, potrivit Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 185/31.08.2017.
Candidat unic - PM1/2017 - nota 9,73.
Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare şi art. 10 alin.(6) din regulament „sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei interviului candidaţii ale căror proiect de management au obținut în prima etapă a concursului nota minimă 7".

 

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS

 

 

Înapoi