Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Direcția de Impozite și Taxe Locale aduce la cunoștința persoanelor care au fost expropriate potrivit H.G. nr. 282/ 2017, deținătoare de terenuri în zona în care urmează să fie construită varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, că potrivit prevederilor legale în vigoare, au obligația de a depune o declarație de impunere pentru scăderea de la plata impozitului pe terenul expropriat.
ANUNȚ COLECTIV - pentru comunicarea prin publicitate - Amenzi

ANUNȚ COLECTIV - pentru comunicarea prin publicitate - Amenzi

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

ANUNŢ INDIVIDUAL - Nanu Georgel Relu

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu odificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă Decizia de impunere Nr. 66060 din 22/09/2017, pe numele Nanu Georgel Relu, cu domiciliul fiscal în municipiul Satu Mare, Bld. Muncii, Bl. H40, Ap. 11, jud. Satu Mare.

ANUNŢ INDIVIDUAL - Pop Florian Marius

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă Decizia de impunere Nr. 66032 din 20/09/2017, pe numele Pop Florian Marius, cu domiciliul fiscal în municipiul Satu Mare, Bld. Independenţei, Bl. UH59, Ap. 5, jud. Satu Mare.

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE

În temeiul art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizata va comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Înapoi