Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ANUNȚ INDIVIDUAL - SC DACIA SA

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă ÎNȘTIINȚAREA nr.16860 / 03.11.2016 ,pe numele SC DACIA SA – CUI 7286911 ,cu domiciliul fiscal în municipiul Satu Mare , P-ța Libertății nr.8 , județul Satu Mare.

ANUNȚ COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate- Executare silită amenzi

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANUNȚ COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate- Executare silită amenzi

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANUNȚ COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate- Executare silită Persoane fizice

În temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili aflati in Anexa nr. 1.

INFORMARE PRESĂ

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor municipiului Satu Mare, Direcția Impozite şi Taxe Locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aminteşte contribuabililor, persoane fizice sau juridice, care , din diferite motive nu au reușit să achite până în prezent obligațiile fiscale datorate pentru anul 2016 că data de 30 septembrie 2016, este termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea.
Înapoi