Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ANUNȚ INDIVIDUAL - S.C. DACIA S.A.

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă DECIZIA DE IMPUNERE nr.5295 / 13.12.2016 ,pe numele SC DACIA SA – CUI 7286911 ,cu domiciliul fiscal în municipiul Satu Mare , P-ța Libertății nr.8 , județul Satu Mare.

Orar special închidere an fiscal 2016 - deschidere an fiscal 2017

Având în vedere prevederile OMFP 4075 / 08.12.2015 pentru închiderea anului fiscal 2016 programul cu publicul va fi:

COMUNICARE - Plata impozitelor şi taxelor cu cardul bancar

In atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice.

ANUNŢ INDIVIDUAL -Mihai Mihăiţă David

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă Decizia de impunere Nr. 5170 din 18/11/2016, pe numele Mihai Mihăiţă David, cu domiciliul fiscal în municipiul Satu Mare, str. Ana Ipătescu Nr. 16, jud. Satu Mare.

ANUNȚ INDIVIDUAL - Milea Ioan

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă ÎNȘTIINȚAREA nr.128 / 07.10.2016 ,pe numele MILEA IOAN - CUI 1028281, cu domiciliul în municipiul Satu Mare , Str. Liviu Rebreanu Nr.86 , județul Satu Mare.
Înapoi