Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ANUNȚ COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate- Executare silită amenzi

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

D.I.T.L. - ORAR SPECIAL

Pentru ziua de 16.06.2016 Directia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primariei Municipiului Satu Mare anunţă ORAR SPECIAL.

Program Special cu Publicul - DITL

Pentru buna desfăşurare a alegerilor locale, Direcţia impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare anunţă program special cu publicul.

ÎN ATENŢIA CONTRIBAUBILILOR PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

Readucem în atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice următoarele aspecte, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 8/2016, publcata în M.O.F. nr.225/2016:

INFORMARE

În atenţia contribuabililor, persoanelor fizice şi juridice.
Înapoi