Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE

În temeiul art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizata va comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

DECIZII DE IMPUNERE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE PENTRU ANUL 2017

Aducem la cunoștința contribuabililor personae fizice şi juridice, că s-au emis deciziile de impunere pentru obligațiile de plată la bugetul local al municipiului Satu Mare, aferente anului 2017.

ANUNȚ INDIVIDUAL - S.C. DACIA S.A.

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă DECIZIA DE IMPUNERE nr.5295 / 13.12.2016 ,pe numele SC DACIA SA – CUI 7286911 ,cu domiciliul fiscal în municipiul Satu Mare , P-ța Libertății nr.8 , județul Satu Mare.

Orar special închidere an fiscal 2016 - deschidere an fiscal 2017

Având în vedere prevederile OMFP 4075 / 08.12.2015 pentru închiderea anului fiscal 2016 programul cu publicul va fi:

COMUNICARE - Plata impozitelor şi taxelor cu cardul bancar

In atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice.
Înapoi