Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - PERSOANE FIZICE

ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - PERSOANE FIZICE

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. (b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili aflați in Anexa nr. 1.
ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - Persoane Juridice

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - Persoane Juridice

În temeiul art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizata va comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
INVITAŢIE - D-na: Gyulai Maria-Magdalena

INVITAŢIE - D-na: Gyulai Maria-Magdalena

Prin prezenta, vă facem cunoscut că situația d-voastră, existentă în evidențele fiscale a Mun. Satu Mare, cu privire la punctul de lucru situat la adresa Mun. Satu Mare, str.George Coșbuc nr.*** ,este neclară
ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - Amenzi

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - Amenzi

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANUNȚ INDIVIDUAL - Pop Vasile Cristian

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă Decizia de Impunere nr. 2019/1/1068908/28.06.2019,pe numele Pop Vasile Cristian
Înapoi