Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ÎN ATENŢIA CONTRIBAUBILILOR PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

Readucem în atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice următoarele aspecte, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 8/2016, publcata în M.O.F. nr.225/2016:

INFORMARE

În atenţia contribuabililor, persoanelor fizice şi juridice.

DECIZII DE IMPUNERE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE PENTRU ANUL 2016

Aducem la cunoștința contribuabililor personae fizice şi juridice, că s-au emis deciziile de impunere pentru obligațiile de plată la bugetul local al municipiului Satu Mare, aferente anului 2016.

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE

În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016.

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE

În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016
Înapoi