Dezbateri şi informaţii publice

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h) , lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare: email consultarepublica@primariasm.ro.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se propune spre dezbatere publica Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotarare, se transmit pe adresa de e-mail : civic@primariasm.ro sau se depun in scris la camera 5, până la data de 11.12.2020 ora 10:00.
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 02.12.2020

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 02.12.2020

PLAN URBANISTIC ZONAL - REFUNCȚIONALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ DE CARTIER ÎN SĂLI DE CURS ȘI SALĂ DE EVENIMENTE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE PIAȚA ANGHEL SALIGNY NR. CADASTRAL 182449
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 02.12.2020

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 02.12.2020

PLAN URBANISTIC ZONAL – LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3 ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER SATU MARE STR. LĂCRĂMIOAREI NR. 7
DEZBATERE PUBLICĂ - 23.11.2020

DEZBATERE PUBLICĂ - 23.11.2020

PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE LOCUIT LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094
DEZBATERE PUBLICĂ - 23.11.2020

DEZBATERE PUBLICĂ - 23.11.2020

PLAN URBANISTIC ZONAL – CASĂ DE LOCUIT P+1 SATU MARE STR. GUTINULUI NR. CADASTRAL 182395
Înapoi