Dezbateri şi informaţii publice

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h) , lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare: email consultarepublica@primariasm.ro.

Dezbatere publică PUZ 03.08.2021

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M SATU MARE STR. CRIȘAN NR. 17
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 13.07.2021

DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 13.07.2021

PLAN URBANISTIC ZONAL - PARCELARE ZONĂ DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE EXTRAVILAN (zona B-dului Lucian Blaga) NR CADASTRAL 157663
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 05.07.2021

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 05.07.2021

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. CIREȘILOR NR. CADASTRAL 183133, 183134, 183135
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 05.07.2021

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 05.07.2021

PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE HALĂ SERVICII SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR. CADASTRAL 156889
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 11.06.2021

DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 11.06.2021

PLAN URBANISTIC ZONAL- ZONĂ INDUSTRIALĂ SATU MARE B-DUL TRAIAN NR.23-29, NR. CADASTRAL 180887
Înapoi