Dezbateri publice

DEZBATERE PUBLICA-REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

DEZBATERE PUBLICA-REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 23.10.2017 ora 12

DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 23.10.2017 ora 12

PLAN URBANISTIC ZONAL - PROPUNERE DE LOTIZARE ÎN VEDEREA PARCELĂRII PENTRU LOCUINŢE UNIFAMILIALE, INSTITUŢII ŞI SERVICII MUNICIPIUL SATU MARE EXTRAVILAN NR. TOPOGRAFICE/CADASTRALE 177419, 155512 (NR. TOPOGRAFIC VECHI 12951)
Dezbatere publică

Dezbatere publică

Publicăm azi,16.10.2017 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Satu Mare, la secţiunea „Dezbateri Publice". Cei interesaţi pot transmite în scris: propuneri, sugestii, cu valoare de recomandare, privind conţinutul regulamentului, în termen de 10 zile de la data publicării.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2018

Se supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2018.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2018

Publicăm azi, 05.10.2017, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2018, pe prima pagină la secţiunea „Dezbateri Publice". Cei interesaţi pot transmite, în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare, în termen de 10 zile de la data publicării.
Înapoi