Dezbateri şi informaţii publice

Dezbatere publica - Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă

Se propune spre dezbatere publica Proiect de hotărâre privind privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se depun in scris la registratura primariei, camera 5, nu mai tarziu de data de 10.02.2020, ora 10.00.
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 20.01.2020 ORA 12

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 20.01.2020 ORA 12

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+1-2-3 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER SATU MARE STR. GORUNULUI NR CADASTRALE 161282, 161288
Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Publicăm azi, 13.01.2020, Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 10.01.2020 ORA 12

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 10.01.2020 ORA 12

PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL S+P+3E SATU MARE STR. IALOMIȚEI NR. 13
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 06.01.2020 ORA 12

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 06.01.2020 ORA 12

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DEPOZIT PIESE AUTO SATU MARE STR. CÂMPULUI NR. 51
Înapoi