Concurs proiect de management Teatru de Nord Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare cu sediul în Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr. 1, în temeiul prevederilor din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management şi ale Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.185/31.08.2017 privind dispunerea unor măsuri cu privire la încredinţarea managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU INSTITUŢIA DE SPECTACOLE
TEATRUL DE NORD SATU MARE


Concursul se desfăşoară la sediul instituţiei Piaţa 25 Octombrie nr. 1, corp M, Municipiul Satu Mare.

 

Înapoi