Vreţi să aveţi un oraş mai curat ?
2006-12-07 00:00:00

STIMAŢI CETĂŢENI !!!


deseuri
Agentia de protectie a Mediului Satu Mare împreună cu Primăria Municipiului Satu Mare, SC Electrolux Romania SA, demarează începând din luna decembrie 2006  „Campania de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)”
Scopul campaniei reprezintă îndeplinirea cerinţelor Uniunii Europene :  • colectarea selectivă, până la sfârşitul acestui an, a 2 kg DEEE/ locuitor,
  • cantitate prevăzută de HG. 448 din 2005.
  • predarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la punctele de colectare constituite în acest scop.
Puteţi preda DEEE-urile în Satu Mare la punctul de colectare situat pe Aleea Mureşului din Micro 14 (fosta centrală termică) după următorul program:

luni - vineri , între orele 8 – 16.

Eşti din Satu Mare? REACŢIONEAZĂ şi oraşul tău va fi mai curat!

deseuri

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice DEEE sunt echipamente electrice şi electronice care constituie deşeuri, inclusiv toate componentele, subansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care devin deşeuri.
Categoriile de echipamente electrice şi electronice care intră sub incidenta HG 448/2005 sunt următoarele:
- Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
- Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
- Echipamente informatice şi de telecomunicaţii
- Echipamente de larg consum
- Echipamente de iluminat
- Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale de mari dimensiuni)
- Jucării, echipamente sportive şi de agrement
- Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)
- Instrumente de supraveghere şi control
- Distribuitoare automate


COLECTAREA SELECTIVĂ DEEE

• posesorii trebuie să predea DEEE la punctele de colectare constituite în acest scop.
• producătorii trebuie să asigure, colectarea selectivă şi transportul deşeurilor provenite de la gospodăriile particulare.
• colectarea şi transportul se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.
• distribuitorii care introduc pe piaţă noi produse sunt obligaţi să asigure condiţii pentru preluarea DEEE gratuit sau contra unei compensaţii care ţine seama de valoarea componentelor reutilizabile.
• autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare.

TRATAREA DEEE – îndepărtarea lichidelor şi componentelor periculoase (condensatoare, baterii, cartuşe, cabluri electrice etc ).

Înapoi