Tichete pentru sprijin educațional destinate elevilor din familii defavorizate!
2020-09-02 12:59:27

Tichete pentru sprijin educațional destinate elevilor din familii defavorizate!

Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistență Socială vin în sprijinul familiilor cu venituri mici. Aducem la cunoștință publică procedura de primire a solicitărilor pentru tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în valoare de 500 de lei.


Tichetele sociale pe suport electronic se acordă pentru:


• copiii din învăţământul de stat preşcolar (grădiniță) - familiilor cu un venit net lunar de până la 284 de lei (inclusiv)/ membru de familie, beneficiari ai tichetelor de grădiniță, conform Legii 248/2015;
• copiii din învăţământul de stat primar și gimnazial - familiilor cu un venit net lunar de până la 1115 de lei, inclusiv/ membru de familie, beneficiari de rechizite școlare, conform OG nr.33/2001.


Astfel, familiile defavorizate pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere începând cu data de 07.09.2020, de luni-vineri, între orele 10-14, la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Biroul Beneficii Sociale- str.Ilișești, nr.4, Satu Mare.


Cererile vor fi însoţite de următoarele documente:
● Copie acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toți membrii);
● Adeverință de la unitatea de învățământ cu specificația formei de învățămînt de stat la care este înscris elevul (preşcolar/primar/gimnazial);
● Adeverinţă de salariu, cu venitul net + tichete de masă, cupon de pensie pentru pensionari, cupon de alocație, adeverinţă de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru persoanele fizice autorizate, alte acte privind veniturile realizate (burse, venituri din arendă, chirii,etc), aferente lunii iulie 2020;

 

Tichetul social va putea fi folosit timp de un an de la data emiterii și nu permite efectuarea de operațiuni de retragere numerar sau preschimbare în numerar.


Relaţii suplimentare şi detalii se pot afla la nr. de telefon 0261-714195 sau 0261.714196.

 

 


Biroul de presă al Primăriei Municipiului Satu Mare

 

 

 

Înapoi