Sistem audio sala consiliu
2019-02-14 10:45:08

Sistem audio sala consiliu

Municipiul Satu Mare doresteşte achiziţionarea unui: Sistem audio sala consiliu

Cod PV: 32344110-0

Descrierea succintă a contractului: Se solicita ofertă de preţ, atât pentru estimarea valorii, cât şi pentru încheierea unui contract de achiziţie publică, pentru achiziţionarea unui sistem audio de înregistrare vocală pentru sala, unde se ţin şedinţele de consiliu respectiv diverse conferinţe.

Valoarea maxamimă cuprinsă în bugetul local este de 135.000 lei fără TVA.

Criteriul de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Modul de prezentare a ofertei:

-      Operatorii interesaţi vor depune ofertele în plic închis la adresa: Primăria municipiului Satu Mare, Registratura (cam.11), P-ta 25 Octombrie nr.1, cod postal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, până la data de 19.02.2019, ora 15:00. Pe plic se va specifica denumirea: Sistem audio sala consiliu, si A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 19.02.2019 ORA 15:00

-    Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini, preţul va fi exprimat în lei fără TVA.

Informaţii suplimentare se vor solicita de la Serviciul de Comunicare şi Coordonare Instituţii Subordonate, tel.:0261.807.551/0261.807.552

Caietul de sarcini este anexată prezentului anunț.

 

Fișiere atașate

Înapoi