RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020
2020-10-13 00:00:00

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
29 13.686.551
EDILITARE 6 242.957
branşamente
1 500
extinderi/modernizări 5 242.457
lucrări publice 0 0
CONSTRUCŢII 23 13.443.594
construcţii locuinţe 12

5.621.594

mansardări, extinderi, supraetajări 1 252.438
case de vacanţă
0 0
anexe gospodăreşti
0 0
blocuri şi ansambluri locuinţe
0 0
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 2 1.235.000
spaţii/centre comerciale


spaţii de producţie, depozite, sedii firme


ferme-depozite agricole


clădiri IS- clinici


lucrări publice


altele/continuări de lucrări
7 291.018
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale
1 6.043.544
altar de vară

Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total
 
Certificate de urbanism  74
      - cereri înregistrate 124
      - eliberate total din care 74  
                        edilitare 44  
                        construcţii 30  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

13

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

5  
Aviz de oportunitate
6  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.
 
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 2  
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 69  
                       certificate eliberate 23  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 23  
                       certificate eliberate 19  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 1  
                       certificate eliberate 3  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
14  
                        avize eliberate 14  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 24  
                        avize eliberate

30

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 3  
                       soluţionate
3  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 23  
                       soluţionate
23  
Note interne/adrese
                       înregistrate 10  
                       soluţionate
10   
Procese verbale de contravenţie 8 18.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 73  
                       certificate eliberate

103


Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

26  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

24  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

7  

                      etapa propuneri

8  

                      etapa finală

3  
                      finalizare procedură
3  

                      publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acesteaPrelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

13
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
5
Înapoi