RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2020
2020-11-16 08:22:05

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2020
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
33 17.035.043
EDILITARE 7 29.133
branşamente
4 4.000
extinderi/modernizări 3 25.133
lucrări publice 0 0
CONSTRUCŢII 26 17.005.910
construcţii locuinţe 12

3.764.231

mansardări, extinderi, supraetajări 1 26.586
case de vacanţă
1 34.950
anexe gospodăreşti
0 0
blocuri şi ansambluri locuinţe
1 293.871
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 1 823.101
spaţii/centre comerciale


spaţii de producţie, depozite, sedii firme
2 640.500
ferme-depozite agricole


clădiri IS- clinici


lucrări publice
1 8.101.409
altele/continuări de lucrări
8 3.321.262
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale


altar de vară

Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total
 
Certificate de urbanism  104
      - cereri înregistrate 101
      - eliberate total din care 104  
                        edilitare 36  
                        construcţii 68  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

 

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD


 
Aviz de oportunitate

 
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.
 
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc
 
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 93  
                       certificate eliberate 31  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 20  
                       certificate eliberate 20  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 4  
                       certificate eliberate 5  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
22  
                        avize eliberate 12  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 28  
                        avize eliberate

31

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 4  
                       soluţionate
4  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 15  
                       soluţionate
15  
Note interne/adrese
                       înregistrate 39  
                       soluţionate
39  
Procese verbale de contravenţie 2 4.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 64  
                       certificate eliberate

120


Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

16  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

13  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

5  

                      etapa propuneri

3  

                      etapa finală

9  
                      finalizare procedură
9  

                      publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea

11

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

0
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
0
Înapoi