Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna octombrie 2015
2015-11-11 11:00:52


 

 

Biroul Urbanism şi Dezvoltare Urbana , Biroul Autorizatii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizatii de construire eliberate - total
din care:
50
 6.757.399
EDILITARE 31

extinderi/modernizări  3
  2.153.334
CONSTRUCTII 19
  4.604.065
constructii locuinţe 8
  2.973.030
mansardări, extinderi, supraetajări 2
    244.689
case de vacantă 2
450.612 
anexe gospodăresti 2
     11.891
lucrări publice 0
 0
alte lucrări (amenajări spatii comerciale,refunctionalizări,amplasări firme, etc.) 4
     39.623
spatii de productie /depozitare/sedii firme 1
884.220
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale
0
  0
blocuri- ansambluri de locuinte 0
   0
Total Autorizatii de desfiintare eliberate-  total 2
   235.275
Certificate de urbanism    92

      - cereri înregistrate   94

      - eliberate total din care   92

                        edilitare     44

                        constructii   48

Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului- total  11

Aviz prelabil de oportunitate favorabil

2

Avize favorabile    5  
PUD - Edificare Biserică Ortodoxă - Cap Pod Golescu    
PUD - Hotel S+P+2 şi restaurant p-p+1 Str. Unirii, nr. 34-36
   

PUZ - Imobil de locuit P+5 cu spaţii libere la parter - Str. Petru Bran, Nr. 16Biroul disciplină în constructii

Număr Valoare
Notări constructii/spatii comerciale în CF
                       cereri înregistrate 20

                       certificate eliberate 18

Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 3

                       certificate eliberate 6

Avizarea schiţei planului
                       cereri înregistrate 18

                        avize eliberate 17

Procese verbale de contravenţie 3
3.000
Biroul GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 39

                       certificate eliberate 63

Certificate privind destinatia terenurilor


                      cereri inregistrate
16

                      certificate eliberate
27

Înapoi