RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2020
2020-12-23 12:24:21

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2020
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
34 12.573.001
EDILITARE 4 190.689
branşamente
1 3.239
extinderi/modernizări 3 187.450
lucrări publice 0 0
CONSTRUCŢII 30 12.382.312
construcţii locuinţe 17

5.474.001

mansardări, extinderi, supraetajări 1 416.423
case de vacanţă


anexe gospodăreşti
0 0
blocuri şi ansambluri locuinţe
1 293.871
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 1 51.177
spaţii/centre comerciale


spaţii de producţie, depozite, sedii firme
2 1.239.519
ferme-depozite agricole


clădiri IS- clinici


lucrări publice
1 4.456.825
altele/continuări de lucrări
7 450.496
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale


altar de vară

Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 1  
Certificate de urbanism  85
      - cereri înregistrate 90
      - eliberate total din care 85  
                        edilitare 24  
                        construcţii 61  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

30

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

9  
Aviz de oportunitate
11  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.
 
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 10  
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 75  
                       certificate eliberate 25  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 16  
                       certificate eliberate 16  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 2  
                       certificate eliberate 2  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
8  
                        avize eliberate 6  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 15  
                        avize eliberate

20

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 3  
                       soluţionate
3  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 6  
                       soluţionate
6  
Note interne/adrese
                       înregistrate 11  
                       soluţionate
11  
Procese verbale de contravenţie 4 7.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 41  
                       certificate eliberate

59


Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

14  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

17  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

7  

                      etapa propuneri

2  

                      etapa finală

2  
                      finalizare procedură
2  

                      Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email,                        având in vedere pandemia de Covid 19

15

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

33
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
0
Înapoi