Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna mai 2018
2018-06-08 15:38:20

 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
81 29.467.891
EDILITARE 52 634.588
branşamente 47 105.393
extinderi/modernizări 5 529.195
CONSTRUCŢII 29 28.827.303
construcţii locuinţe 8 3.852.052
mansardări, extinderi, supraetajări 2 412.500
case de vacanţă
0 0
anexe gospodăreşti
3 288.580
blocuri şi ansambluri locuinţe
0
 
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc.  0  
spaţii/centre comerciale
 0  
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
 0  
ferme-depozite agricole
 0  
clădiri IS- clinici
 3 9.307.500
lucrări publice
 3 7.965.193
altele/continuări de lucrări
 5 81.189
biserici
 1 5.187.413
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total  5 920.880
Certificate de urbanism  128
 
      - cereri înregistrate    
      - eliberate total din care  128  
                        edilitare 58
 
                        construcţii  70  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 15
 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

 3  
Aviz de oportunitate
 2  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.  8  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc  2  
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 120  
                       certificate eliberate 40  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 16  
                       certificate eliberate 11  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 4  
                       certificate eliberate 5  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
26  
                        avize eliberate 26  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 5  
                        avize eliberate 8  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 4  
                       soluţionate
4  
Procese verbale de contravenţie 5 4.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 54  
                       certificate eliberate 88  
Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

16  

                      certificate eliberate

20  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

2  

                      etapa propuneri

2  

                      etapa finală

6  
                      finalizare procedură
4  

                      şedinţe dezbatere publică

 2 sedinte/2 PUZ-PUD

Prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru afişare pe site, pentru sedinţele CTUAT

 16
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
 3
Înapoi