Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna iulie 2018
2018-08-10 13:22:00

Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna iulie  2018
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
66 20.754.160
EDILITARE 43 5.254.726
branşamente 33
167.978
extinderi/modernizări 7
3.850.691
CONSTRUCŢII 23 15.499.434
construcţii locuinţe 10
3.983.545
mansardări, extinderi, supraetajări 0
0
case de vacanţă
4
764.519
anexe gospodăreşti
3
254.850
blocuri şi ansambluri locuinţe
0
 
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc.   0
spaţii/centre comerciale
   
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
  0
ferme-depozite agricole
   
clădiri IS- clinici
2
400.107
lucrări publice
 1 899.472
altele/continuări de lucrări
 2 8.000
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale
 1 9.188.941
hotel
 
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total  5 850.289
Certificate de urbanism  136
 
      - cereri înregistrate 40
 
      - eliberate total din care  96  
                        edilitare 124
 
                        construcţii  136  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 17
 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

 1  
Aviz de oportunitate
   
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. 10
 
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc  6  
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 36
 
                       certificate eliberate 12
 
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 22
 
                       certificate eliberate 17
 
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 3
 
                       certificate eliberate 2
 
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
32
 
                        avize eliberate 20
 
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 11
 
                        avize eliberate 15
 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 6
 
                       soluţionate
6
 
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 15
 
                       soluţionate
15
 
Procese verbale de contravenţie 3
2.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 59  
                       certificate eliberate 80
 
Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

24
 

                      certificate eliberate

18
 
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

2
 

                      etapa propuneri

 1  

                      etapa finală

 4  
                      finalizare procedură
 4  

                      şedinţe dezbatere publică

 3 sedinte/ 3 PUZ-PUD

Prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru afişare pe site, pentru sedinţele CTUAT

 16
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
 5
Înapoi