Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna februarie 2018
2018-03-13 12:20:42

Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna februarie  2018
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
44
14.682.431
EDILITARE 37 163.146
branşamente  35 99.979
extinderi/modernizări 2
63.167
CONSTRUCŢII  32 14.519.285
construcţii locuinţe 7
3.219.320
mansardări, extinderi, supraetajări 2
605.595
case de vacanţă
0
0
anexe gospodăreşti
4 653.978
blocuri şi ansambluri locuinţe
0 0
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 3
295.000
spaţii/centre comerciale
0
0
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
2
1.722.051
ferme-depozite agricole
1
456.568
clădiri IS- clinici
2
1.113.700
lucrări publice
3
3.257.179
altele/continuări de lucrări
8
3.195.894
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 3
180.364
Certificate de urbanism  164
 
      - cereri înregistrate 172  
      - eliberate total din care  164  
                        edilitare  45  
                        construcţii  119  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului  25  

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

3
 
Aviz de oportunitate
4
 
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.  16  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc  2  
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 54
 
                       certificate eliberate 18  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 21
 
                       certificate eliberate 12  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 4
 
                       certificate eliberate 3
 
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
 31  
                        avize eliberate 25
 
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate  6  
                        avize eliberate  7  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate  4  
                       soluţionate
 4  
Procese verbale de contravenţie  4 4.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 63
                       certificate eliberate 83
Certificate privind destinatia terenului
 

                      cereri inregistrate

20

                      certificate eliberate

37
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
 

                      etapa pregătitoare

4

                      etapa propuneri

 3  

                      etapa finală

 3  
                      finalizare procedură
 3

                      şedinţe dezbatere publică

8 şedinţe/ 11 documentaţii

Prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru afişare pe site, pentru sedinţele CTUAT

 26
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
  2 documentaţii

Înapoi