RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA DECEMBRIE 2021
2021-01-18 15:14:26

 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
32 14.604.896
EDILITARE 6 1.676.143
branşamente


extinderi/modernizări 4 921,646
lucrări publice 2 754.497
CONSTRUCŢII 32 14.604.896
construcţii locuinţe 20

7.371.611

mansardări, extinderi, supraetajări 1 224.150
case de vacanţă


anexe gospodăreşti
0 0
blocuri şi ansambluri locuinţe


amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 1 31.584
spaţii/centre comerciale
1 417.900
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
1 5.634.317
ferme-depozite agricole


clădiri IS- clinici


lucrări publice
8 925.334
altele/continuări de lucrări


amenajări, reabilitări şcoli şi spitale


altar de vară

Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total
 
Certificate de urbanism  78
      - cereri înregistrate 70
      - eliberate total din care
 
                        edilitare 22  
                        construcţii 56  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

10

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD


 
Aviz de oportunitate

 
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.
 
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc
 
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 36  
                       certificate eliberate 12  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 30  
                       certificate eliberate 25  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 3  
                       certificate eliberate 2  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
17  
                        avize eliberate 7  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 21  
                        avize eliberate

14

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 1  
                       soluţionate
1  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 4  
                       soluţionate
4  
Note interne/adrese
                       înregistrate 14  
                       soluţionate
14  
Procese verbale de contravenţie 1 1.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 60  
                       certificate eliberate

95


Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

24  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

26  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

10  

                      etapa propuneri

2  

                      etapa finală

4  
                      finalizare procedură
3  

                      Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email,                        având in vedere pandemia de Covid 19

7

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

32
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
8
Înapoi