RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA IANUARIE 2020
2020-02-05 12:08:17

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA IANUARIE 2020
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
26 2.898.985
EDILITARE 14 192.733
branşamente
12 30.967
extinderi/modernizări 2 161.766
lucrări publice 0 0
CONSTRUCŢII 12 2.706.252
construcţii locuinţe 2

632.834

mansardări, extinderi, supraetajări 0 0
case de vacanţă
0 0
anexe gospodăreşti
2 156.792
blocuri şi ansambluri locuinţe
1 152.350
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 2 187.876
spaţii/centre comerciale
0 0
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
1 1.436.000
ferme-depozite agricole
0
 0
clădiri IS- clinici
0 0
lucrări publice
0 0
altele/continuări de lucrări
4 140.400
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale
0 0
hotel
0 0
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 0
Certificate de urbanism  44
      - cereri înregistrate 89
      - eliberate total din care 44  
                        edilitare 7  
                        construcţii 37  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului
 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD


 
Aviz de oportunitate

 
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. 1  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc
 
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 31  
                       certificate eliberate 31  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 13  
                       certificate eliberate 9  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 1  
                       certificate eliberate 2  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
14  
                        avize eliberate 6  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 21  
                        avize eliberate

19

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 5  
                       soluţionate
5  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate  8  
                       soluţionate
8  
Note interne/adrese
                       înregistrate  54  
                       soluţionate
 54  
Procese verbale de contravenţie  2 4.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 48  
                       certificate eliberate

65


Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

6  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

5  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

3  

                      etapa propuneri

1  

                      etapa finală

1  
                      finalizare procedură
1  

                      şedinţe dezbatere publică

4

                      publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea

4

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

0
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
0
Înapoi