Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna decembrie 2017
2018-01-08 13:56:18

 Urbanism şi Dezvoltare Urbana ,  Autorizatii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizatii de construire eliberate - total
din care:
54

EDILITARE  28 1.317.747
branşamente  26 34.822
extinderi/modernizări 2
1.282.925
CONSTRUCTII  26 67.159.866
constructii locuinţe 10
5.123.838
mansardări, extinderi, supraetajări 2
383.853
case de vacantă
2
440.725
anexe gospodăreşti
 1 40.800
blocuri şi ansambluri locuinţe
   
amenajări, refunctionalizări,amplasări firme, etc. 1
4.950.063
spatii/centre comerciale
1 54.843.836
ferme-depozite agricole
   
clădiri IS- clinici
   
lucrări publice
1
276.119
altele/continuări de lucrări
6 170.344
Total Autorizatii de desfiintare eliberate-  total 2
81.000
Certificate de urbanism  80
 
      - cereri înregistrate  79  
      - eliberate total din care  80  
                        edilitare  29  
                        constructii  51  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului  20  

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

4
 
Aviz de oportunitate

 
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.  8  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc  8  
Biroul finalizare constructii

Număr Valoare
Recepţii construcţii
                       cereri înregistrate 36
 
                       certificate eliberate  18  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate  25  
                       certificate eliberate  25  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate  0  
                       certificate eliberate  2  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
 17  
                        avize eliberate  10  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate  6  
                        avize eliberate  4  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate  8  
                       soluţionate
 8  
Procese verbale de contravenţie  5 9.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 37

                       certificate eliberate  54
Certificate privind destinatia terenului
 

                      cereri inregistrate

 13

                      certificate eliberate

 11
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
 

                      etapa pregătitoare

6

                      etapa propuneri

 2  
                      finalizare procedură
 1

                      şedinţe dezbatere publică

 5 şedinţe/6 documentţii

Prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru afişare pe site, pentru sedinţele CTUAT

 20
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
 3 documentaţii

Înapoi