RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA AUGUST 2020
2020-09-11 07:58:06

 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
31 16.838.086
EDILITARE 7 2.342.145
branşamente
0 0
extinderi/modernizări 5 166.855
lucrări publice 2 2.175.290
CONSTRUCŢII 24 14.495.941
construcţii locuinţe 13

4.525.218

mansardări, extinderi, supraetajări 0 0
case de vacanţă
0 0
anexe gospodăreşti
1 72.500
blocuri şi ansambluri locuinţe
0 0
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 2 845.484
spaţii/centre comerciale
1 1.054.337
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
1 576.000
ferme-depozite agricole
0
 0
clădiri IS- clinici
0 0
lucrări publice
1 6.223.972
altele/continuări de lucrări
4 101.830
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale
1 1.096.600
altar de vară 0 0
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 1 63.394 
Certificate de urbanism  103
      - cereri înregistrate 117
      - eliberate total din care 103  
                        edilitare 42  
                        construcţii 61  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

16

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

5  
Aviz de oportunitate
5  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.
 
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 6  
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 66  
                       certificate eliberate 22  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 18  
                       certificate eliberate 16  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 5  
                       certificate eliberate 8  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
30  
                        avize eliberate 16  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 24  
                        avize eliberate

12

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 12  
                       soluţionate
12  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 10  
                       soluţionate
10  
Note interne/adrese
                       înregistrate 15  
                       soluţionate
 15  
Procese verbale de contravenţie 5 6.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 56  
                       certificate eliberate

73


Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

22  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

19  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

4  

                      etapa propuneri

11  

                      etapa finală

7  
                      finalizare procedură
7  

                      şedinţe dezbatere publică

12

                      publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acesteaPrelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

16
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
7
Înapoi