Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna august 2017
2017-09-06 10:36:48

 Urbanism şi Dezvoltare Urbana ,  Autorizatii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizatii de construire eliberate - total
din care:
  14.671.031
EDILITARE 47
976.100
branşamente 38
91.899
extinderi/modernizări 9
884.201
CONSTRUCTII  32 13.694.931
constructii locuinţe 17 7.590.556
mansardări, extinderi, supraetajări 1
232.710
case de vacantă
1
127.260
anexe gospodăreşti


lucrări publice 3
1.526.026
amenajări, refunctionalizări,amplasări firme, etc. 4
1.395.757
spatii/centre comerciale


spatii productie, depozite, sedii firme


clădiri IS- clinici


lucrări publice


altele/continuări de lucrări
6

2.822.622

Total Autorizatii de desfiintare eliberate-  total 2
18.450
Certificate de urbanism 
 
      - cereri înregistrate  109  
      - eliberate total din care  106
                        edilitare  50
                        constructii  56
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de iniţiere analizate  în cadrul comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului- total  26

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

 2
aviz de oportunitate
   
certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.  18  
documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc  6  
Biroul finalizare constructii

Număr Valoare
Recepţii construcţii
                       cereri înregistrate  36
                       certificate eliberate  12  
Certificat de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate  14
                       certificate eliberate  12
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate  7  
                       certificate eliberate  3
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
 13
                        avize eliberate  13
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate  10
                        avize eliberate  12
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate  7  
                       soluţionate
 7  
Procese verbale de contravenţie  5 2000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 62

                       certificate eliberate 58

Certificate privind destinatia terenului


                      cereri inregistrate

24

                      certificate eliberate

26

Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică


                      etapa pregătitoare

1

                      etapa propuneri

 2  
                      finalizare procedură
 4

                      şedinţe dezbatere publică

 4 şedinţe-       5 documentaţii

  Prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru afişare pe site, pentru sedinţele CTUAT

21

Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
0

Înapoi