Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna aprilie 2019
2019-05-17 12:50:37

Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna aprilie  2019
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
57 20.693.035
EDILITARE 19 1.279.901
branşamente
14
29.709
extinderi/modernizări 5
1.250.192
lucrări publice 0
0
CONSTRUCŢII 38 19.413.134
construcţii locuinţe 11
4.477.798
mansardări, extinderi, supraetajări 2
814.226
case de vacanţă
5
1.279.019
anexe gospodăreşti
1
471.613
blocuri şi ansambluri locuinţe
0
0
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 5
5.867.189
spaţii/centre comerciale
 0 0
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
0 0
ferme-depozite agricole
0
 0
clădiri IS- clinici
1
1.066.000
lucrări publice
6
3.755.969
altele/continuări de lucrări
 7 1.681.323
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale


hotel
0
0
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 6 1.018.432
Certificate de urbanism  153

      - cereri înregistrate 135
      - eliberate total din care 153
 
                        edilitare

53

 
                        construcţii 100
 
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului  21
 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD


 
Aviz de oportunitate
4  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. 11
 
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc  6  
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 72
 
                       certificate eliberate 24
 
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate  17  
                       certificate eliberate 14
 
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 4
 
                       certificate eliberate  6  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
40
 
                        avize eliberate 36
 
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate  22  
                        avize eliberate  23  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate  5  
                       soluţionate
 5  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate  25  
                       soluţionate
 25  
Procese verbale de contravenţie  5 6.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 65
 
                       certificate eliberate 102
 
Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

17
 

                      certificate eliberate

18
 
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

6
 

                      etapa propuneri


 

                      etapa finală

4
 
                      finalizare procedură
4
 

                      şedinţe dezbatere publică

6

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

20

Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
0

Înapoi