Raport de activitate Direcţia Arhitectului Şef pentru luna aprilie 2018
2018-05-14 14:34:20

 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire

Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
59 11.777.867
EDILITARE 30 205.305
branşamente 27 64.967
extinderi/modernizări 3 140.338
CONSTRUCŢII 29 11.572.562
construcţii locuinţe 11 5.783.842
mansardări, extinderi, supraetajări 2 850.240
case de vacanţă
5 1.386.542
anexe gospodăreşti
2 163.095
blocuri şi ansambluri locuinţe
   
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 2 350.000
spaţii/centre comerciale
   
spaţii de producţie, depozite, sedii firme
1 1.285.000
ferme-depozite agricole
   
clădiri IS- clinici
1 86.000
lucrări publice
2 805.642
altele/continuări de lucrări
3 862.201
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 9 919.423
Certificate de urbanism   132  
      - cereri înregistrate  133  
      - eliberate total din care  132  
                        edilitare  45  
                        construcţii  87  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului  14  

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

 2  
Aviz de oportunitate
   
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.  12  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc    
Biroul finalizări construcţii

Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 30
 
                       certificate eliberate  10  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate  15  
                       certificate eliberate  14  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate  4  
                       certificate eliberate  3  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate
 25  
                        avize eliberate  25  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate  8  
                        avize eliberate  8  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate  6  
                       soluţionate
 6  
Procese verbale de contravenţie  6 3.000
Biroul  GIS

Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 38
 
                       certificate eliberate  60  
Certificate privind destinatia terenului
   

                      cereri inregistrate

12
 

                      certificate eliberate

 9  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
   

                      etapa pregătitoare

1
 

                      etapa propuneri

 1  

                      etapa finală

 3  
                      finalizare procedură
 3  

                      şedinţe dezbatere publică

 2 sedinte/3 PUZ-PUD

Prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru afişare pe site, pentru sedinţele CTUAT

 14
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
 0
Înapoi