Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna septembrie 2017
2017-10-12 00:00:00

Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna septembrie 2017

 

S-au prelucrat cele 184 acte înregistrate în luna septembrie

 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6   martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr. 165/2013

 

-         s-au întocmit şi comunicat 5 adeverinţe de revendicare imobil

-         a fost reînaintate un dosar de notificare Instituţiei Prefectului Satu Mare

 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

-         4 propuneri de atribuire de teren prin Ordinul Prefectului

-         s-a întocmit şi comunicat o dispoziţie de atribuire în folosinţă a terenului pe durata existenţei construcţiei

-         s-au întocmit şi comunicat 4 adrese către persoane fizice

 

 

 

 Instanţe judecătoreşti

-         6 acţiuni în instanţă înregistrate pe luna septembrie 2017 în care s-au formulat după caz apărările corespunzătoare, precum şi răspunsuri la adrese

-         de asemenea s-au formulat şi susţinut, după caz, căi de atac în dosare înregistrate anterior.

 

 Diverse

   -  s-a întocmit un proces-verbal de afişare în care s-au prelucrat 31 publicaţii de vânzare la licitaţie publică

   -   s-a întocmit un proces-verbal de afişare

   -   s-au întocmit și comunicat 2 adrese către persoane juridice

   -   s-a întocmit și comunicat o adresă către o persoană fizică

-  s-au întocmit şi comunicat 3 note interne cu privire la 37 mandate de executare a     sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

- s-au avizat juridic toate contractele în care Municipiul Satu Mare este parte, înregistrate în luna septembrie

 

Arhivă

-         s-au eliberat 7 copii xerox

-         s-au întocmit şi comunicat 3 adeverinţe de vechime în muncă

 

Înapoi