Raport de activitate al serviciului juridic, contencios, arhivă pe luna octombrie 2015
2015-11-09 00:00:00

 

S-au prelucrat cele 265 acte înregistrate în luna octombrie în serviciul juridic

 

LEGEA NR. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr. 165/2013

-         au avut loc 5 sedinţe ale Comisiei Interne de Aplicare a Legii nr. 10/2001

-         s-au emis 3 dispoziţii în temeiul Legii nr. 10/2001 şi al Legii nr. 165/2013

-         au fost înaintate 2 dosare de notificare Instituţiei Prefectului Satu Mare

-         a fost reînaintat un dosar de notificare Instituţiei Prefectului Satu Mare

-         s-au întocmit şi comunicat 11 adeverinţe de revendicare imobil

-         s-au întocmit şi comunicat 3 adrese privind stadiul de soluţionare a unor notificări

 

    

    LEGEA NR. 18/1991 a fondului funciar

-         2 propuneri de atribuire de teren prin Ordinul Prefectului

-         s-a întocmit şi comunicat o dispoziţie de atribuire în folosinţă a terenului pe durata existenţei construcţiei

 

    Instanţe judecătoreşti

-         78 acţiuni în instanţă înregistrate pe luna octombrie 2015 în care s-au formulat după caz apărările corespunzătoare, precum şi răspunsuri la adrese

-         de asemenea s-au formulat şi susţinut, după caz, căi de atac în dosare înregistrate anterior.

 

     Diverse

-     s-au întocmit 3 procese-verbale de afişare

-   s-a întocmit un proces-verbal de afişare în care s-au prelucrat 52 publicaţii de vânzare la licitaţie publică

-     s-a întocmit şi comunicat o adresă către o persoană fízică

-    s-au avizat juridic 19 dosare privind vânzarea, prin negociere directă, a  terenurilor din domeniul privat al Municipiului Satu Mare 

-    s-a întocmit şi comunicat o notă internă cu privire la 5 mandate de executare a     sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

-  s-au avizat juridic toate contractele în care Municipiul Satu Mare este parte, înregistrate în luna octombrie

 

     Arhivă

-   s-au eliberat 5 copii xerox

-   s-au întocmit şi comunicat 5 adeverinţe de vechime în muncă

 

 

Înapoi