Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna mai 2018
2018-06-13 15:30:19

Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna mai 2018

 

 S-au prelucrat 221 acte înregistrate în luna mai

 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6  martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr. 165/2013

-         s-au întocmit şi comunicat 5 adeverinţe de revendicare imobil

-         s-au întocmit şi comunicat 3 adrese Legea 10/2001

-         au fost emise și comunicate 2 dispoziţii în temeiul Legii nr. 10/2001

-         au fost înaintate 2 dosare de notificare Instituţiei Prefectului Satu Mare

 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

-         4 propuneri de atribuire de teren prin Ordinul Prefectului

-         s-au întocmit şi comunicat 2 adrese către persoane fizice

 

Instanţe judecătoreşti

-  68 cauze pe rol la care consilierii juridici s-au prezentat în instanță și pentru care au fost efectuate diverse acte procedurale

 

Diverse

   -  s-a întocmit 1 proces-verbal de afişare în care s-au prelucrat 18  publicaţii de vânzare la licitaţie publică;

   -   s-au avizat pentru legalitate 68 contracte în care Municipiul Satu Mare este parte;

   -   s-a asigurat consultanța juridică a compartimentelor din cadrul instituției în elaborarea contractelor, proiectelor de hotărâri, dispozițiilor Primarului municipiului Satu Mare și a altor acte cu caracter juridic;

   -   s-au întocmit 17 Rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri supuse aprobării Consililui Local; 

   -   s-au întocmit şi comunicat 4 adrese către persoane fizice și juridice

-  s-au întocmit şi comunicat 2 note interne cu privire la 45 mandate de executare a  sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii;

- participarea la sedințele Consiliilor de administrație ale următoarelor unități de învățământ: Școala C. Brâncoveanu, Școala Grigore Moisil, Colegiul Tehnic I.C. Brăteanu, Grădinița nr. 13, G.P.P. Dumbrava Minunată, Grădinița nr. 7;

-  participarea la sedințele unor comisii, iar în unele cazuri se impune și deplasarea pe teren.

 

Arhivă

-         s-au eliberat 6 copii xerox

-         s-a întocmit şi comunicat o adeverinţă de vechime în muncă

 

Înapoi