Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna ianuarie 2018
2018-03-13 08:52:30

Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna ianuarie 2018

 

S-au prelucrat 266 acte înregistrate în luna ianuarie

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6   martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr. 165/2013

-         s-au întocmit şi comunicat 3 adeverinţe de revendicare imobil

-         s-au întocmit şi comunicat 9 adrese Legea 10/2001

-         au fost înaintate 2 dosare Instituției Prefectului Satu Mare

 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

-         4 propuneri de atribuire de teren prin Ordinul Prefectului

-         s-au întocmit şi comunicat 4 adrese către persoane fizice

 

Instanţe judecătoreşti

- 87 cauze pe rol la care consilierii juridici s-au prezentat în instanță și pentru care au fost efectuate diverse acte procedurale

 Diverse

   -  s-a întocmit 1 proces-verbal de afişare în care s-au prelucrat 22 publicaţii de vânzare la licitaţie publică;

  -    s-au întocmit 7 procese-verbale de afişare

   -   s-au avizat pentru legalitate 19 contracte în care Municipiul Satu Mare este parte;

   -   s-a asigurat consultanța juridică a compartimentelor din cadrul instituției în elaborarea contractelor, proiectelor de hotărâri, dispozițiilor Primarului municipiului Satu Mare și a altor acte cu caracter juridic;

   -   s-au întocmit 18 Rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri supuse aprobării Consililui Local; 

   -   s-a întocmit și comunicat o adresă către o persoană juridică;

   -   s-a întocmit și comunicat o adresă către o persoană fizică;

-   s-a întocmit şi comunicat o notă internă cu privire la 23 mandate de executare a  sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii;

-   participarea la sedințele Consiliilor de administrație ale următoarelor unități de învățământ: Școala C. Brâncoveanu, Școala Grigore Moisil, Colegiul Tehnic I.C. Brăteanu, Grădinița nr. 13, G.P.P. Dumbrava Minunată, Grădinița nr. 7;

-   participarea la sedințele unor comisii, iar în unele cazuri se impune și deplasarea pe teren.

 

Arhivă

-         s-au eliberat 5 copii xerox

 

Înapoi