Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna iulie 2017
2017-08-11 14:56:42

 

S-au prelucrat cele 124 acte înregistrate în luna iulie

 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6   martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr. 165/2013

 

-         s-au întocmit şi comunicat 2 adeverinţe de revendicare imobil

-         au fost înaintate 2 dosare de notificare Instituţiei Prefectului Satu Mare

-     s-au întocmit şi comunicat 2 adrese către ANRP București

 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

-         6 propuneri de atribuire de teren prin Ordinul Prefectului

-         s-au întocmit şi comunicat 2 dispoziţii de atribuire în folosinţă a terenului pe durata existenţei construcţiei

-         s-au întocmit şi comunicat 4 adrese către persoane fizice

 

 

 

 Instanţe judecătoreşti

-         29 acţiuni în instanţă înregistrate pe luna iulie 2017 în care s-au formulat după caz apărările corespunzătoare, precum şi răspunsuri la adrese

-         de asemenea s-au formulat şi susţinut, după caz, căi de atac în dosare înregistrate anterior.

 

 Diverse

   -  s-a întocmit un proces-verbal de afişare în care s-au prelucrat 28 publicaţii de vânzare la licitaţie publică

   -   s-au întocmit 3 adrese către persoane fizice

-  s-a întocmit şi comunicat o notă internă cu privire la 8 mandate de executare a     sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

- s-au avizat juridic toate contractele în care Municipiul Satu Mare este parte, înregistrate în luna iulie

 

Arhivă

-         s-au eliberat 3 copii xerox

-         s-a întocmit şi comunicat o adeverinţă de vechime în muncă

 

Înapoi