Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna februarie 2018
2018-03-13 08:53:59

Raport de activitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă pe luna februarie 2018

 

S-au prelucrat 262 acte înregistrate în luna februarie

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6   martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr. 165/2013

-         s-au întocmit şi comunicat 3 adeverinţe de revendicare imobil

 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

-         2 propuneri de atribuire de teren prin Ordinul Prefectului

-         s-au întocmit şi comunicat 2 dispoziţii de atribuire în folosinţă a terenului pe durata existenţei construcţiei

 

Instanţe judecătoreşti

-   72 cauze pe rol la care consilierii juridici s-au prezentat în instanță și pentru care au fost efectuate diverse acte procedurale

 

Diverse

   -  s-a întocmit 1 proces-verbal de afişare în care s-au prelucrat 26 publicaţii de vânzare la licitaţie publică;

   -   s-au avizat pentru legalitate 26 contracte în care Municipiul Satu Mare este parte;

   -   s-a asigurat consultanța juridică a compartimentelor din cadrul instituției în elaborarea contractelor, proiectelor de hotărâri, dispozițiilor Primarului municipiului Satu Mare și a altor acte cu caracter juridic;

   -   s-au întocmit 9 Rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri supuse aprobării Consililui Local; 

-  s-au întocmit şi comunicat 3 note interne cu privire la 28 mandate de executare a  sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii;

-  participarea la sedințele Consiliilor de administrație ale următoarelor unități de învățământ: Școala C. Brâncoveanu, Școala Grigore Moisil, Colegiul Tehnic I.C. Brăteanu, Grădinița nr. 13, G.P.P. Dumbrava Minunată, Grădinița nr. 7;

-   participarea la sedințele unor comisii, iar în unele cazuri se impune și deplasarea pe teren.

 

Arhivă

-         s-au eliberat 5 copii xerox

-         s-au întocmit şi comunicat 2 adeverinţe de vechime în muncă

 

Înapoi