RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI FOND FUNCIAR ŞI LEGILE PROPRIETĂŢII PE PERIOADA 01.01.-31.12.2020
2021-01-12 08:54:36

RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI FOND FUNCIAR ŞI LEGILE PROPRIETĂŢII PE PERIOADA 01.01.-31.12.2020

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI FOND FUNCIAR ŞI LEGILE PROPRIETĂŢII PE PERIOADA 01.01.-31.12.2020

 

ADEVERINŢE  EVIDENŢĂ REGISTRU AGRICOL

608

ADEVERINŢE  APIA

755

ADEVERINŢE  BULETIN

190

ADEVERINŢE  BURSA

189

ADEVERINŢE  LIBERĂ VÂNZARE

12

ADEVERINŢE  REVENDICARE IMOBIL

27

ADRESE CĂTRE PERSOANE JURIDICE/ FIZICE

378

ANUNT

1

ACT ADIŢIONAL LA CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PAJISTI

25

ACTE ADIŢIONALE/REZILIERI CONTRACTE ARENDĂ

132

AVIZARE CONTRACT CUMPĂRARE LOCUINŢĂ

3

ANEXA 24

12

CHESTIONAR AUTOEVALUARE

2

CONTRACT - PRESTĂRI SERVICII

1

COPIE R.A.E.

5

DECLARAŢII  PROCESATE  PRIN ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL  AGRICOL ELECTRONIC

878

VIZĂ  PE  DECLARAŢIILE  FISCALE

586

REFERAT DE APROBARE HCL

16

HOTĂRÂRE COMISIE ÎNCHIRIERE PAJIŞTI

1

NOTA INTERNĂ

83

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

1

PROCES VERBAL AFIŞARE/PREDARE PRIMIRE/LISTA PREEMTORILOR OFERTE/ACCEPTARE LG 17/2014

644

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

16

RAPORTE DE SPECIALITATE

16

REFERAT PLATĂ FACTURI

56

REGISTRU RISCURILOR

2

POZIŢII INTRODUSE ÎN REGISTRUL AGRICOL ELECTRONIC PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SATU MARE

172

CONTRACTE DE ARENDĂ

303

LISTE, CUPRINZÂND EXPLOATAŢIILE AGRICOLE, NECESARE RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL  2020

4

ATESTATE DE  PRODUCĂTOR

32

CARNETE DE COMERCIALIZARE

54

TOTAL

5204

 

Înapoi