RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR PE PERIOADA 01.11. – 30.11.2019
2019-12-02 11:50:31

RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR PE PERIOADA  01.11. – 30.11.2019

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR PE PERIOADA

01.11.2019 - 30.11.2019

ATESTAT DE PRODUCATOR

 

3

CARNET DE COMERCIALIZARE

 

3

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

 

1

ADV. REG. AGRICOL

 

34

 

ADEVERINTA APIA

 

4

 

AVIZ CONTRACT CUMPĂRARE LOCUINŢĂ

 

1

ADEVERINTA BULETIN

 

4

ADEVERINTA LIBERĂ VÂNZARE

 

1

ADRESA - RĂSPUNS

 

43

 

DELEGAŢIE

33

DECLARATIE DE ÎNSCRIERE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL  AGRICOL/ DECLARAŢII FISCALE

 

138

 

îNŞTIINŢARE

 

2

PROCES VERBAL

 

93

PROIECT DE H.C.L.

 

1

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE H.C.L.

 

2

RASPUNS PETIŢII

 

3

REFERAT DE APROBARE

1

REFERAT

 

8

NOTĂ INTERNĂ

3

TOTAL

378

 

Înapoi