Publicăm Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015 Secţiunea de funcţionare, pe prima pagină la secţiunea „Ultimele evenimente” şi la secţiunea „Dezbateri publice”.
2015-01-09 13:18:50

Publicăm Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015 Secţiunea de funcţionare, pe prima pagină la secţiunea „Ultimele evenimente" şi la secţiunea „Dezbateri publice". Cei interesaţi pot transmite, în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului până la data de 02.02.2015. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate înainte de şedinţa Consiliului local Satu Mare din data de 12.02.2015.
Facem menţiunea că în momentul de faţă nu ne-au fost comunicate sumele de la Bugetul de Stat care vor fi alocate municipiului Satu Mare. În aceste condiţii, la poziţiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli finanţate din fonduri de la bugetul de stat au fost cuprinse sume la nivelul necesarului stabilit de către serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Totodată în ceea ce priveşte cheltuielile Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului Local, publicăm listele obiectivelor de investiţii necesar a fi realizate începând cu anul bugetar 2015.

Fișiere atașate

Înapoi