Proprietarii de terenuri trebuie să ia măsuri de combatere a Ambroziei
2018-06-04 08:50:56

Proprietarii de terenuri trebuie să ia măsuri de combatere a Ambroziei

 

Având în vedere, Legea nr. 62/2018, privind combaterea buruienii Ambrozia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia Artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

 

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plantei şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice.


Constituie contravenție conform H.C.L. nr. 173/25.09.2014: ,,Nedistrugerea buruienilor care pot cauza prejudicii asupra stării de sănătate a populaţiei şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor - Ambrosia artemisiifolia). de pe spaţiile verzi din faţa imobilelor,curţilor,grădinilor,terenurilor arabile intravilane prin scoaterea rădăcinilor, smulgere sau cosire de către proprietarii sau deţinătorii imobilului,terenului se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei." Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

 

 

 

Înapoi