Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021
2021-02-02 14:27:09

Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021

Publicăm azi, 02.02.2021, Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021, pe prima pagină la secţiunea „Dezbateri Publice". Cei interesaţi pot transmite în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului, în termen de 15 zile de la data publicării. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului local de aprobare a Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021.

 

Precizăm faptul că proiectul de buget a fost întocmit fără a avea următoarele informaţii:
1. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare sunt finanțate parţial de la bugetul de stat şi se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
2. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului (funcţionare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, funcţionare creşe, etc), care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
3. sume defalcate din T.V.A. destinate plății indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap,
4. subvenţiile de la bugetul de stat pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
5. subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, (finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de funcţionare la cabinetele medicale şcolare din municipiu), sume ce se comunică de către D.S.P. Satu Mare.
Menţionăm faptul că unele dintre aceste sume au fost incluse în bugetul municipiului Satu Mare la nivelul necesarului estimat pentru anul 2021, altele au fost cuprinse la nivelul cheltuielilor realizate la finele anului 2020, urmând a fi modificate în urma comunicărilor care ne vor fi transmise din partea D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare, respectiv Consiliul Judeţean Satu Mare.
Cu privire la Cotele defalcate din impozitul pe venit, acestea au fost cuprinse în proiectul de buget la nivelul încasărilor realizate la finele anului 2020, iar Sumele defalcate din T.V.A. destinate plății indemnizaţiilor persoanelor cu handicap și a salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap au fost cuprinse la nivel de 90% ca fiind asigurate din bugetul de stat conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
În ceea ce privește Secțiunea de dezvoltare a bugetului local, respectiv listele cheltuielilor de capital (investiții, dotări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, reparații capitale, achiziții imobile și terenuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile) acestea cuprind nevoile identificate de către autoritatea publică locală. După comunicarea sumelor alocate municipiului Satu Mare din surse de la Bugetul de stat sau alte surse aceste liste vor fi actualizate în limita fondurilor disponibile.

 

Atasamente:

Anexa1-Functionare

Anexa2-Investitii

Anexa3-SF

Anexa4-PT

Anexa5-Dotari

Anexa6-Reparatii Capitale

Anexa7-Achizitii Imobile

Prognoza Venituri

Prognoza Cheltuieli

 

Înapoi