Proiectul bugetulu local de venituri si cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2016
2015-12-30 12:46:40

Publicăm azi, 30.12.2015, Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2016, pe prima pagină la secţiunea „Ultimele evenimente" și la secțiunea "Informații publice - Bugetul municipiului". Cei interesaţi pot transmite, în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului, în termen de 15 zile de la data publicării. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului local de aprobare a Bugetului local pe anul 2016.
Precizăm faptul că proiectul de buget a fost întocmit fără a avea următoarele informaţii:
1. plafonul maxim al cheltuielilor de personal la nivelul municipiului Satu Mare, care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către D.G.F.P. Satu Mare,
2. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea unităţilor de învăţământ din municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare se alocă de la bugetul de stat pe baza standardelor de cost/elev,
3. sume alocate din cote defalcate, pentru echilibrarea bugetelor locale,
4. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului (funcţionare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, funcţionare creşe, indemnizaţii personae cu handicap, salariile personalului însoţitor al persoanelor cu handicap, etc), care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către D.G.F.P. Satu Mare,
5. sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către D.G.F.P. Satu Mare,
6. sume defalcate din T.V.A., pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului,
7. transferurile voluntare de la Consiliul Judeţean Satu Mare pentru finanţarea instituţiilor de cultură,
8. subvenţiile de la bugetul de stat pentru reabilitarea clădirilor de locuit, în cazul în care în anul 2016 vor fi semnate contracte de finanţare prin programul M.D.R.T.,
9. subvenţiile de la bugetul de stat pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
10. subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, (finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de funcţionare la cabinete medicale şcolare din municipiu),
11. sume din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fișiere atașate

Înapoi