PROIECT DE HOTĂRÂRE privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2018
2017-10-12 20:22:22

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2018

     Se supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2018.
    În termen de 10(zece) zile de la publicare, orice persoană interesată poate să depună propuneri, sugestii sau opinii la acest proiect, la Registratura Primăriei Satu Mare, P-ța 25 Octombrie Nr.1
     Dacă se va solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată proiectul de hotărâre public, aceasta va fi fixată inăuntrul unui termen de 10 zile de la data solicitării, dar nu mai târziu de data de 23.11.2017.

 

Prentru consultarea conținutului proiectului, a se vedea secțiunea Fișiere Atașate

Înapoi