Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 8.01.2018
2018-01-04 12:49:24

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 8.01.2018

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

DISPOZIŢIA nr. 1/4.01.2018

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

 în şedinţă extraordinară, pe data de 8.01.2018 ora 13,00

 

                   Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 alin. (1), alin.(2), alin(3), alin. (5) şi alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017;

            Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa extraordinară, pe data de 08.01.2018.

               În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                DISPUNE:

 

ART.UNIC - Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare, pe  data de  8.01.2018, ora 13.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017

           Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

                                                                                           Avizat

                                                                               Secretar al municipiului

                                                                                  Mihaela Maria  Racolţa

 

 

 

 

 

Red/dact 4 ex.M.H.

 

 

Înapoi