Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017
2017-10-12 12:02:24

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

DISPOZIŢIA nr.1299/12.10.2017

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

 în şedinţă extraordinară, pe data de 17.10.2017 ora 14,00

 

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.2, alin.3 alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.39 alin.1, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/24.07.2008;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa extraordinară, pe data de 17.10.2017.

În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

ART.UNIC - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă extraordinară,  pe  data de  17.10.2017  ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:

 

 

ORDINE DE ZI

 

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii:  Pod peste râul Someş - Amplasament str. Ştrandului  în Municipiul Satu Mare    

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 173/31.07.2017 privind aprobarea caietului de sarcini, a strategiei de contractare şi a modelului de contract privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

                                                                                    Avizat

                                                                          Secretar cu atribuţii delegate

                                                                                   Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 4 ex.

Mariana Husar

 

Înapoi