Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.08.2017
2017-08-11 12:38:18

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr. 1139/10.08.2017

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

 în şedinţă extraordinară, pe data de 16.08.2017 ora 14,00

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.2, alin.3 alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.39 alin.1, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/24.07.2008;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa extraordinară, pe data de 16.08.2017.

În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                         DISPUNE:

 

ART.UNIC - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă extraordinară,  pe  data de  16.08.2017  ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare

     Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare 2016-2025

      Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar

Kereskényi Gábor

                                                                                                                                            Avizat

                                                                                                                                   Secretar

                                                                                                                         Mihaela Racolţa

 

Red/dact 4 ex.

Mariana Husar

 

Înapoi