Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018
2018-02-09 13:11:17

Ordinea de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

 

DISPOZIŢIA nr.84/09.02.2018

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

 în şedinţă extraordinară, pe data de 15.02.2018 ora 14,00

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 alin. (1), alin.(2), alin(3), alin. (5) şi alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa extraordinară, pe data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                          DISPUNE:

 

ART.UNIC - Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe  data de  15.02.2018, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI :

 

 

1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare,  pe anul 2018

           Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

 Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli

al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2018

 Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al  S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr: 7, 11, 13 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 246/29.11.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe" şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 215/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I  la obiectivul de investiţie "Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare"

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Avizat

                                                                               Secretar al municipiului

                                                                                  Mihaela Maria  Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 4 ex.

Mariana Husar

 

 

Înapoi