Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.02.2018
2018-02-07 11:07:06

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.02.2018

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

 

 

DISPOZIŢIA nr.81/7.02.2018

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

 în şedinţă extraordinară, pe data de 12.02.2018 ora 14,00

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 alin. (1), alin.(2), alin(3), alin. (5) şi alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa extraordinară, pe data de 12.02.2018.

În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                              DISPUNE:

 

ART.UNIC - Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe  data de  12.02.2018, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI :

 

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea predării  în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare  a instituţiei publice de concerte ,, Filarmonica  de Stat Dinu Lipatti Satu Mare "

           Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire bază de salvări specială P+E+M" amplasament : Satu Mare str. Locomotivei

           Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 312/ 21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole  Teatrul de Nord Satu Mare

 Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre  privind încadrarea cu contract individual  de muncă pe durată nedeterminată a doamnei Tătar Şinca Mirela Ramona în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

           Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Avizat

                                                                               Secretar al municipiului

                                                                                  Mihaela Maria  Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 4 ex.

Mariana Husar

 

 

Înapoi