Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.12.2017
2017-12-07 12:51:59

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.12.2017

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

DISPOZIŢIA nr.1477/7.12.2017

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

 în şedinţă extraordinară, pe data de 11.12.2017 ora 14,00

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.2, alin.3 alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.39 alin.1, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/24.07.2008;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa extraordinară, pe data de 11.12.2017.

În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                    DISPUNE:

ART.UNIC - Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare, pe  data de  11.12.2017 ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI :

 

 

            1. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii :Pod peste râul Someş - Amplasament str. Ştrandului   în Municipiul Satu Mare

             Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat, al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2017

            Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

                                                                                           Avizat

                                                                             Secretar al municipiului

                                                                                  Mihaela Maria  Racolţa

 

 

Red/dact 4 ex.

Mariana Husar

 

 

Înapoi