Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 5.12.2017
2017-12-04 10:48:16

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr.1473/4.12.2017

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

 în şedinţă de îndată, pe data de 5.12.2017 ora 14,00

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.4, alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.39 alin.1, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/24.07.2008;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa de îndată, pe data de 5.12.2017.

În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                                             DISPUNE

 

ART.UNIC - Se convoacă şedinţă de îndată a Consiliul Local al municipiului Satu Mare  pe  data de  5.12.2017 ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

                                                                                    Avizat

                                                                          Secretar al municipiului

                                                                           Mihaela Maria  Racolţa

 

Red/dact 4 ex.

Mariana Husar

 

 

Înapoi