Ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 8.08.2018
2018-08-07 15:11:06

Ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 8.08.2018


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

DISPOZIŢIA nr. 562/7.08.2018
privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă de îndată, pe data de 8.08.2018 ora 14,00

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art.39 alin.(4), alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 alin(4), alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017;
Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa de îndată, pe data de 8.08.2018.
În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,


DISPUNE

 

ART.UNIC - Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliul Local al municipiului Satu Mare pe data de 8.08.2018 ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate : "Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate : "Crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Feher Doina

 

 


Primar
Kereskényi Gábor

 


Avizat
Secretar al municipiului
Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Red/dact 4 ex.
Mariana Husar

 

Înapoi