Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare
2019-02-04 10:18:12

Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare

 

Municipiul Satu Mare doresteşte: Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor stăpân din municipiul Satu Mare

Cod PV: 85323000-9, 85200000-1

Valoarea estimată în lei fără TVA: valoarea estimată între:1,00-1.100.000 lei fără TVA.

Descrierea succintă a contractului: Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare, în conformitate cu cerinţele impuse prin documentaţia de atribuire.

Procedura aplicată: concesiuni de servicii în conformitatea cu art.24 din Legea 100/2016, actualizată

Informatii privind contractul: contractul de concesiune se va încheia pe o perioada de 5 ani.

Criteriul de adjudecare: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, având în vedere că specificaţiile tehnice au fost stabilite clar se urmăreste doar punctarea nivelului tarifelor utilizate.

Modul de prezentare a ofertei:

-      Operatorii interesati vor depune ofertele in plic inchis la adresa: Primaria municipiului Satu Mare Registratura (cam.11), P-ta 25 Octombrie nr.1, cod postal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, pana la data de 28.03.2019, ora 12:00. Pe plic se va specifica denumirea: Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fă stăn din municipiul Satu Mare, si A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 28.03.2019 ORA 12:00

-    Ofertele vor fi intocmite conform documentatiei de atribuire, pretul va fi exprimat în lei fara TVA.

-    Ofertantul are obligatia sa depune oferta in plic si sa cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele: Propunerea tehnica, Propunerea financiara (ofertat in Formularul de oferta - Formular 10B si anexa ), formularul Conf si DECLARAŢIE cu privire la Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare.

 

Documentația de atribuire este anexată prezentului anunț.

Fișiere atașate

Înapoi