Lucrari de reparatii - zugraveli pentru : PUNCT DE COMANDA MUNICIPAL
2017-11-09 10:42:37

Municipiul Satu Mare doreste sa achizitioneze Lucrari de reparatii - zugraveli pentru: PUNCT DE COMANDA MUNICIPAL

Cod PV: 45453000-7

Valoarea estimata a lucrarilor este de: 16396 lei fara TVA.

Operatorii interesati vor depune ofertele in plic inchis la adresa: Primaria municipiului Satu Mare Registratura (cam.11), P-ta 25 Octombrie nr.1, cod postal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, pana la data de 15.11.2017 , ora 12:00. Pe plic se va specifica denumirea: Lucrari de reparatii - zugraveli pentru: PUNCT DE COMANDA MUNICIPAL, si A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 15.11.2017 ORA 12:00.

Criteriul de adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Ofertele vor fi intocmite conform caietului de sarcini, pretul va fi exprimat in lei fara TVA.

Caietul de sarcini se regaseste in atasament.

Fișiere atașate

Înapoi