Știri și evenimente

Autoriza?ii de construire

Autoriza?ii de construire

Autoriza?iile de construire eliberate în perioada 01.07.2004-01.09.2004 sunt în num?r de 213, din care 120 sunt lucr?ri tehnico-edilitare iar restul de 93 sunt lucr?ri de construire (locuin?e- 46, extinderi la locuin?e- 13, spa?ii pentru produc?ie- 6, diverse- 28). Valoarea total? a lucr?rilor de(...)
Vizita primarului Iuliu Ilyes la Nyiregyháza

Vizita primarului Iuliu Ilyes la Nyiregyháza

Azi, 10 septembrie, domnul primar Iuliu Ilyes răspunde invitaţiei primăriei din Nyiregyháza, printr-o vizită în oraşul înfrăţit.
Comisia de Circula?ie

Comisia de Circula?ie

În cursul zilei de azi, 9 septemnbrie, s-a întrunit Comisia de Circula?ie. În urma discu?iilor purtate, Comisia a hot?rât
Vizita delega?iei din Offenau, Germania

Vizita delega?iei din Offenau, Germania

În cursul zilei de miercuri, 8 septembrie a.c., domnul primar Iuliu Ilyes a primit, la Prim?ria Municipiului Satu Mare, delega?ia din ora?ul Offenau, Germania, aflat? în vizit? la Satu Mare în perioada 8-10 septembrie
Parcul Industrial Sud - Satu Mare

Parcul Industrial Sud - Satu Mare

Parcul Industrial Sud - Satu Mare Stadiul lucr?rilor la data de 31 august
In octombrie va fi desemnat directorul de santier la programul ISPA

In octombrie va fi desemnat directorul de santier la programul ISPA

Azi a avut loc vizita firmelor interesate s? participe la licita?ia organizat? pentru desemnarea directorului de ?antier la programul ISPA. Cele ?ase firme din Anglia, Belgia, Germania, Fran?a, Portugalia ?i Spania au fost primite de viceprimarul Gabriel Le?, iar la întrevedere au mai participat(...)
Proiecte mari de infrastructura regionala

Proiecte mari de infrastructura regionala

Viceprimarul Viorel Solschi a participat ieri la Cluj Napoca la lansarea regional? a componentei ?Proiecte Mari de Infrastructur? Regional?? din cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economic? ?i Social?. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Delega?ia Comisiei Europene, Ministerul(...)
Se deschide o piaţă en-gross

Se deschide o piaţă en-gross

În cursul zilei de azi se va deschide piaţă privată en-gross, de pe Drumul Careiului (în spatele benzinăriei Shell). Acest lucru dă posibilitatea Administraţiei Pieţelor să elibereze parcarea de lângă grădiniţa Mondiala.
Au fost montate indicatoare noi

Au fost montate indicatoare noi

În cursul lunii august, în Municipiul Satu Mare s-a montat un num?r de 18 indicatoare. Ac?iunea continu? cu inventarierea altor semne deteriorate sau lips?, cu preg?tirea altor indicatoare, respectiv montarea acestora. S-a amenajat un num?r de 23 sta?ii taxi, sens în care s-au confec?ionat ?i(...)
S-a finalizat preluarea padurilor

S-a finalizat preluarea padurilor

Municipiul Satu Mare a finalizat aproape integral preluarea p?durilor, de?inând în jur de 2.500 de hectare în diferite zone ale jude?ului: Negre?i-Oa?, Certeze, Viile Satu Mare, P?durea Mare ?i P?durea Noroieni. O situa?ie aparte, în curs de rezolvare, este la P?durea Mare, unde exist?(...)
Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania

Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania

In perioada 1-3 sepembrie, primarul Iuliu Ilyes a participat la Craiova la sedinta Comitetului Director, respectiv la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania. In cadrul adunarii s-a modificat componenta Comitetului director, a comisiilor statutare precum si a Comisiei de Cenzori a(...)
Reamenajare acces carosabil

Reamenajare acces carosabil

S-a realizat reamenajarea accesului la carosabil ?i parcare la C?minul Autonova din Micro 15. Valoarea lucr?rilor este 160.000.000 lei, executantul acestora fiind S.C. Alfa Rom S.R.L.
Repara?ii trotuare ?i alei

Repara?ii trotuare ?i alei

S-au finalizat lucr?rile de repara?ii ale urm?toarelor trotuare ?i alei din cartierul Micro 15: str. Arinului, str. Fagului, str. Bradului, Aleea Oituz, în valoare aproximativ? de 650.000.000 lei. Executantul acestor lucr?ri este S.C. Alfa Rom S.R.L. din Satu Mare.
Convocarea sedintei Consiliului local al municipiului Satu Mare

Convocarea sedintei Consiliului local al municipiului Satu Mare

Se aduce la cuno?tin?? public? convocarea ?edin?ei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare pentru data de 09.09.2004, orele 14, la sediul Prim?riei municipiului Satu Mare P-?a 25 Octombrie nr.1,
S-au finalizat lucr?rile la patru str?zi

S-au finalizat lucr?rile la patru str?zi

Zilele trecute s-au terminat lucr?rile de asfaltare pe strada Dr?ganilor, Enescu, Drept??ii ?i Oradea. Valoarea lucr?rilor se ridic? la peste 2,6 miliarde lei, executantul fiind SC Drumuri Jude?ene Satu Mare SA.
Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Prim?ria Municipiului Satu Mare organizeaz? concurs în data de 17.09.2004., pentru ocuparea pe perioad? determinat?, în regim contractual, a func?iei publice vacante de inspector, din cadrul Serviciului Impunere Constatare Control. Actele necesare se depun la registratura Prim?riei, camera 2,(...)
Se repar? fântâna artezian? din parcul de pe B-dul V. Lucaciu

Se repar? fântâna artezian? din parcul de pe B-dul V. Lucaciu

În cursul zilei de azi s-a încheiat contractul pentru repararea fântânii arteziene din parcul de pe B-dul Vasile Lucaciu. Lucrarea va fi executat? de SC Universal Construct SRL Satu Mare ?i va costa 103 milioane lei. Termenul de execu?ie este 20 septembrie 2004.
 Comisia de aplicare a Legii 10/2001

Comisia de aplicare a Legii 10/2001

Astazi a avut loc o sedinta a Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 privind regimul imobilelor preluate in mod abuziv de Statul Roman. In prezent exista un numar de 1187 de dosare de retrocedare inregistrate la Primaria municipiului Satu Mare. Pentru urgentarea prelucrarii si rezolvarii acestora s-a(...)
Pagube produse in urma furtunii din 26.08.2004

Pagube produse in urma furtunii din 26.08.2004

Furtuna abatuta asupra municipiului Satu Mare in seara zilei de 26 august a produs dislocarea acoperisurilor la SC mondiala SA, str. Petofi de pe o suprafata de 100 mp, la blocul de pe Aleea Jiului nr.2, la blocul nr. 3 de pe str. Ion Vidu, a distrus acoperisul in proiportie de 50 % la casa de pe(...)
Intalnire cu reprezentantii Universitatii Babes-Bolyai

Intalnire cu reprezentantii Universitatii Babes-Bolyai

Primarul Iuliu Ilyes a avut o intrevedere cu dl. Catalin Bolba - decanul Facultatii de Stiinte Politice si Administrative, dl. Liviu Radu - cancelarul Facultatii si dl. Stefan Suta - directorul Colegiului de Administratie Publica Satu Mare, din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, ocazie cu(...)
Între?inere zone verzi

Între?inere zone verzi

S?pt?mâna aceasta s-au efectutat lucr?ri de între?inere zone verzi pe urm?toarele str?zi: Cosit: SCUAR (B-dul Clo?ca, lâng? blocurile ANL), Micro 14, Str. P?ule?ti Tuns gard viu:Str. Ostrovului, Micro14, SCUAR Cur??at ronduri trandafiri-flori : Parcul Vasile Lucaciu, Str. Botizului, Zona(...)
Infiintarea societatii comerciale APASERV SA

Infiintarea societatii comerciale APASERV SA

Consiliul local al municipiului Satu Mare a aprobat in sedinta extraordinara de astatzi infiintarea societatii comerciale APASERV SA Satu Mare si concesionarea directa catre acesta a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Satu Mare. Societatea are un capital social de(...)
Construc?ia parcului industrial se va termina în decembrie

Construc?ia parcului industrial se va termina în decembrie

Ieri a avut loc o întâlnire între primarul Iuliu Ilyes ?i reprezenta?ii firmei Guri?, executantul lucr?rilor de construc?ie a Parcului Industrial Sud ? Satu Mare, întâlnire la care s-a discutat despre importan?a respect?rii termenelor de finalizare prev?zute în contract. Fa?? de ultimele(...)
S-au finalizat lucr?rile pe Drumul Careiului

S-au finalizat lucr?rile pe Drumul Careiului

Ieri a avut loc recep?ia lucr?rilor de repara?ie carosabil pe Drumul Careiului (DN19), lucr?ri care s-au finalizat în data de 15.08.2004. Repara?ia drumului a început în data de 20.05.2004, având termen de finalizare data de 20.07.2004, firma SC Construc?ii Drumuri SA realizând o întârziere(...)
Conferin?? de pres? la Prim?rie

Conferin?? de pres? la Prim?rie

Primarul Iuliu Ilyes ?i viceprimarul Gabriel Le? au avut azi o întrevedere cu reprezentan?ii mass-mediei s?tm?rene. La conferin?a de pres? primarul municipiului le-a prezentat ziari?tilor proiectele de hot?râre care vor fi incluse în ordinea de zi a ?edin?ei de mâine a Consiliului Local.