Știri și evenimente

Noi Orizonturi în Administra?ia Public? Local?

Noi Orizonturi în Administra?ia Public? Local?

Joi, 04.11.04, primarul Iuliu Ilyes a participat la Cluj Napoca la seminarul ?Noi Orizonturi în Administra?ia Public? Local??, program de instruire ?i perfec?ionare a reprezentan?ilor ?i speciali?tilor UDMR în administra?ia public? local?.
APEL CĂTRE TOŢI CETĂŢENII MUNICIPIULUI SATU MARE

APEL CĂTRE TOŢI CETĂŢENII MUNICIPIULUI SATU MARE

Azi, 3 noiembrie, s-au constatat din nou pagube, provocate în cursul nopţii trecute, prin devastarea Parcului Vasile Lucaciu din municipiul nostru.
Întâlnire cu reprezentan?ii structurilor sportive din municipiu

Întâlnire cu reprezentan?ii structurilor sportive din municipiu

În data de 4 noiembrie a.c., începând cu ora 14.00, în sala de ?edin?e a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, va avea loc o întâlnire între conducerea administra?iei publice locale ?i reprezentan?i ai structurilor sportive din municipiul nostru. Scopul acestei întruniri este de a(...)
Soma?ii

Soma?ii

Proprietarii imobilelor de pe strada Mihai Viteazul nr. 1, respectiv strada Horea nr. 9 au fost soma?i de c?tre Prim?ria Municipiului Satu Mare s? refac? zugr?velile exterioare ?i s? demonteze firmele ?i reclamele amplasate pe fa?ada cl?dirilor. În caz de neconformare, se va trece la aplicarea(...)
O delegaţie din Zutphen în vizită la Satu Mare

O delegaţie din Zutphen în vizită la Satu Mare

În cursul zilei de azi a sosit în Municpiul Satu Mare delegaţia oraşului Zutphen din Olanda, condusă de viceprimarul Adriaan van Oosten. Din delegaţie mai fac parte doamna Evelien van Nus şi domnul Jacques van Trommel.
Data concursului pentru ocuparea unor func?ii vacante

Data concursului pentru ocuparea unor func?ii vacante

To?i candida?ii care s-au înscris la concursul organizat de Prim?ria Municipiului Satu Mare, pentru ocuparea func?iilor publice vacante la Serviciul Public de Asisten?? Social?, sunt ruga?i s? se prezinte la sediul prim?riei în data de 02.11.2004, ora 10.15, pentru proba scris? ?i în data de(...)
Comunicatul Sindicatului MINTIA al salaria?ilor din Prim?ria Municipiului Satu Mare

Comunicatul Sindicatului MINTIA al salaria?ilor din Prim?ria Municipiului Satu Mare

Mâine, 29 octombrie 2004, începând cu ora 8.00, Sindicatul MINTIA al salaria?ilor Prim?riei Municipiului Satu Mare declan?eaz? Greva General?
S-au suspendat concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante

S-au suspendat concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante

Prim?ria Municipiului Satu Mare anun?? suspendarea celor dou? concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, cu toate c? la prima a fost deja organizat? proba scris?. Prim?ria este nevoit? s? ia aceast? m?sur? datorit? Ordonan?ei de Urgen?? nr. 82/14.10.2004
Viceprimarul Viorel Solschi s-a întâlnit cu conducerea pie?elor

Viceprimarul Viorel Solschi s-a întâlnit cu conducerea pie?elor

În cursul zilei de ieri, viceprimarul Viorel Solschi a avut o întrevedere cu conducerea Administra?iei Pie?elor. La aceast? întâlnire s-a discutat despre proiectul regulamentului pie?elor pentru anul 2005, conform c?ruia va fi propus Consiliului Local un regulament general pentru toate pie?ele,(...)
Cerere de ofert? - extindere re?ele de ap? ?i canalizare

Cerere de ofert? - extindere re?ele de ap? ?i canalizare

Prim?ria Municipiului Satu Mare achizi?ioneaz? servicii de proiectare prin procedura de cerere de ofert? pentru urm?toarele obiective de investi?ii: - Extindere re?ele de ap? în Municipiul Satu Mare - Extindere re?ele de canalizare în Municipiul Satu Mare
Cerere de ofert? - diferite obiective de investi?ii

Cerere de ofert? - diferite obiective de investi?ii

Prim?ria Municipiului Satu Mare achizi?ioneaz? servicii de proiectare prin procedura de cerere de ofert? pentru urm?toarele obiective de investi?ii: - PUZ Zona de Agrement Public - Sport ? spa?ii plantate Zona Cubic - Refunc?ionalizarea ?i conservarea Centru istoric Municipiul Satu(...)
Licita?ie public? pentru serviciile de blocare a ro?ilor ?i ridicarea autovehiculelor

Licita?ie public? pentru serviciile de blocare a ro?ilor ?i ridicarea autovehiculelor

Prim?ria Municipiului Satu Mare organizeaz? licita?ie public? pentru urm?toarele servicii: - Activitatea de blocare la roata a autovehiculelor sta?ionate neregulamentar - Ridicarea ?i depozitarea autovehiculelor f?r? st?pân sau abandonate pe terenuri apar?inând domeniului public
Intalnire cu Politia de Proximitate

Intalnire cu Politia de Proximitate

Primarul Iuliu Ilyes si viceprimarul Viorel Solschi au avut o întâlnire cu agen?ii poli?isti de proximitate de la Inspectoratul Jude?ean de Poli?ie Satu Mare, condu?i de Insp.pr.de poli?ie Mure?an Marius, ocazie cu care s-au discutat concluziile întâlnirilor pe care poli?i?tii de proximitate(...)
Actele înregistrate la serviciul de stare civil?

Actele înregistrate la serviciul de stare civil?

În s?pt?mâna precedent? au fost înregistrate urm?toarele acte
Delegatia Consiliului local la Mukachevo-Ucraina

Delegatia Consiliului local la Mukachevo-Ucraina

O delega?ie a municipiului Satu Mare, format? din consilierii Teodor Curpa?, Radu Bud, Nits Janos ?i Bela Matuz au efectuat vineri, 22 octombrie, o vizit? în ora?ul Mukachevo, din regiunea Zakarpatia, Ucraina, la invita?ia administra?iei locale a ora?ului. Cu ocazia acestei vizite s-au discutat(...)
Vizita viceprimarului la Nyiregyháza

Vizita viceprimarului la Nyiregyháza

În cursul acestei săptămâni, viceprimarul Viorel Solschi a efectuat o vizită la Colegiul Ötvös Lóránd din Nyiregyháza, înfrăţit cu Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare. Viceprimarul a fost însoţit de trei profesori ai colegiului sătmărean.
Repara?ii la ?coli

Repara?ii la ?coli

În perioada septembrie-octombrie au fost finalizate lucr?rile de repara?ii la Sala de Sport de la ?coala General? Ion Creang?, la Gr?dini?a nr. 24, la ?coala General? Mircea Eliade ?i la Gr?dini?a nr. 10. Valoarea lucr?rilor se ridic? la 3,9 miliarde lei.
Recep?ia lucr?rilor de la parcul de pe str. Aurel Vlaicu

Recep?ia lucr?rilor de la parcul de pe str. Aurel Vlaicu

Azi a avut loc recep?ia lucr?rilor de amenajare a parcului de pe strada Aurel Vlaicu. Investi?ia s-a f?cut pentru a amenaja o suprafa?? de 3500 mp, iar valoarea total? a lucr?rilor s-a ridicat la 704 milioane lei.
Acordarea titlului de Cet??ean de Onoare D-lor Franz Lamprecht, Rudolf Fatyol ?i Vasi

Acordarea titlului de Cet??ean de Onoare D-lor Franz Lamprecht, Rudolf Fatyol ?i Vasi

Azi în ?edin?a extraordinar? a Consiliului Local s-a aprobat acordarea titlului de Cet??ean de Onoare domnilor Franz Lamprecht, Rudolf Fatyol ?i Vasile Savinescu. Diplomele vor fi înmânate dup? concertul extraordinar ce va fi sus?inut de Filarmonica Dinu Lipatti la Catedrala Greco-Catolic? de(...)
Se rezolv? problemele localnicilor din S?tm?rel

Se rezolv? problemele localnicilor din S?tm?rel

Azi la C?minul Cultural din S?tm?rel a avut loc o întâlnire între reprezentan?ii prim?riei condu?i de primarul Iuliu Ilyes, reprezentan?ii Poli?iei Municipiului Satu Mare ?i reprezentan?ii localnicilor din cartierul respectiv. În cadrul discu?iilor au fost analizate m?surile care trebuie luate(...)
Zollner Elektronik AG se extinde

Zollner Elektronik AG se extinde

Azi, primarul Iuliu Ilyes a avut o întrevedere cu reprezentanţii firmei ZOLLNER Elektronik AG, Manfred Zollner şi Manfred Zollner jr. Oamenii de afaceri germani şi-au exprimat primarului intenţia de dezvoltare şi extindere a uzinei din Satu Mare. Proprietarii firmei germane se gândesc(...)
Inaugurarea Supermarketului BonGiorno

Inaugurarea Supermarketului BonGiorno

Azi primarul Iuliu Ilyes ?i viceprimarul Viorel Solschi au participat la inaugurarea oficial? a Supermarketului BonGiorno, situat în Satu Mare, strada Decebal nr. 35.
Concursul pentru ocuparea unor posturi vacante - dosare admise

Concursul pentru ocuparea unor posturi vacante - dosare admise

În cursul s?pt?mânii trecute, Comisia de organizare ?i desf??urare a concursului pentru ocuparea func?iilor publice vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Satu Mare a verificat ?i a selectat dosarele depuse de candida?i. Lista celor care au fost admi?i pentru(...)
Zilele Muzicale S?tm?rene

Zilele Muzicale S?tm?rene

În zilele 19-28 octombrie se va desf??ura în Municipiul Satu Mare festivalul interna?ional Zilele Muzicale S?tm?rene. Festivalul va începe cu un concert vocal-simfonic extraordinar la Biserica Greco-Catolic? (B-dul Clo?ca, 19.10.2004 ora 19.00) cu participarea corurilor Landesregierung din(...)
Concertul Filarmonicii la Budapesta

Concertul Filarmonicii la Budapesta

În data de 17.10.04. primarul Iuiul Ilyes a participat la concertul simfonic sus?inut de Filarmonica Dinu Lipatti la Budapesta, în Biserica Romano-Catolic? Matei din Budapesta. Orchestra simfonic? s?tm?rean? condus? de directorul general dr. Fatyol Rudolf a ?inut acest concert ca o închidere a(...)