INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA POLITIEI LOCALE DIN LUNA OCTOMBRIE 2015
2015-11-09 15:40:32

INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA POLITIEI LOCALE DIN LUNA OCTOMBRIE 2015

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

POLIŢIA LOCALĂ

Satu Mare, Aleea Universului, Nr. 5-7

Tel. 0261-727020; Fax: 0261-727021

E-mail: dispecerat@politialocalasm.ro

 

 

 

 

INFORMARE

cu privire la activitatea din luna Octombrie 2015

 

1. Acţiuni

     În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în  această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează:

- s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş pe 2 sau 3 schimburi în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi ordinii publice în municipiu;

- pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale;

- s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Direcţia de Evidenţă al Persoanelor, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ;

- au fost supravegheate terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;

- s-a patrulat în preajma Şcolilor cu clasele I - VIII: "Mircea Eliade",  „Bălcescu-Petofi", „Avram Iancu", „Lucian Blaga", „Ion Creangă", „Octavian Goga", „Constantin Brâncoveanu" , Grup Şcolar de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade", arondate instituţiei noastre, în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;

- s-a supravegheat şi s-a asigurat ordinea şi liniştea publică la Centrul social de urgenţă, pentru prevenirea producerii de fapte antisociale, fiind  îndepărtate 8 persoane care fiind în stare de ebrietate tulburau liniştea publică;

- s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, curţi, au intrat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", sau nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule.

- s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 91  persoane şi aplicate 100 sancţiuni contravenţionale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 12  vehicule, fiind aplicate somaţii, 3 au fost ridicate de către proprietari, iar 9 sunt în lucru;

- în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;

- au fost executate 42 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;

- au fost executate 5  mandate de executare a sancțiunii prestării unei activități  în folosul comunităţii. Persoanele condamnate au fost conduse la sediul A.D.P. pentru punerea în aplicare a mandatelor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 13 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate a respectivului serviciu, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea locurilor unde au fost amplasate ilegal diferite afişe, curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie, ocazie cu care s-au strâns 42 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 8 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: str. I.L. Caragiale, Botizului, Fabricii, Oituz, Odoreului, Victoriei, lacul Pescăruş;

- au fost organizate două acţiuni în colaborare cu lucrători de la Transurban pentru depistarea persoanelor care circulă fără bilete, fiind depistate şi sancţionate 28 de persoane;

- a  fost menţinută ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării evenimentelor  ,,Zilele Recoltei" şi ,,Ziua Armatei" nefiind constatate evenimente deosebite;

- a fost asigurată protecţia angajaţilor SPAS în desfăşurarea unor anchete sociale;

s-a asigurat ordinea și liniștea publică la sala de sport de pe str.Ady Endre cu ocazia desfășurării  a 2 meciuri de handbal şi 5 meciuri de baschet, fără a fi înregistrate evenimente deosebite. De asemenea, a fost asigurată ordinea la  2 meciuri de fotbal susţinute de echipa FC Olimpia Satu Mare;

 

 

2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE

     În luna octombrie 2015 s-au aplicat 974 sancţiuni contravenţionale din care  310  au fost cu avertisment şi  664 cu amendă în valoare totală de 191.980  lei, din care:

  • la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 248 sancţiuni contraveţionale din care 97 cu avertisment şi 151 cu amendă în valoare totală de 35.500 lei, în general pentru:

- neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini, spaţii publice în jurul imobilelor aflate în întreţinerea asociaţiilor de proprietari sau a proprietarilor (locatarilor), persoane fizice sau juridiceocuparea şi realizarea unor improvizaţii, depozitarea bunurilor sau materialelor de orice fel în spaţii comune ale imobilelor, fără acordul în scris al proprietarilor;

- ocuparea a terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei iniţiale a acestora;

- neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deţinute cu orice titlu  - reparaţii şi zugrăvire a părţilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor şi a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc;

- neafişarea numărului de imobil de către proprietar;

- ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale;

- ocuparea sau blocarea părţii carosabile a drumurilor, parcărilor, trotuarelor, platformelor gospodăreşti, scuarurilor, spaţiului verde de pe domeniul public sau privat al municipiului Satu Mare prin expunerea spre vânzare a vehiculelor;

- executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizaţie eliberată de către Primărie;

- neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - gospodăreşti cât şi la finalizarea lor;

- abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului sau aflate în proprietate privată;

- depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu;

- depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora. (Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini);

- aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe, la rampa de depozitare a deşeurilor menajere, aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri de pe platformele de depozitare;

- necurăţarea roţilor mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice de pe şantiere de construcţii sau terenuri agricole;

- neîmprejmuirea cu panouri de protecţie a organizărilor de şantier şi amplasamentelor pe care se execută lucrări de construcţii sau intervenţie la dotările tehnico - edilitare;

- aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi;

- staţionarea vehiculelor în locuri nepermise;

- necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari sau utilizatori de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul;

- săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a locuinţei;

- satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului;

- comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie;

- lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor;

- creşterea de animale;

  • la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 144 sancţiuni contravenţionale din care 14 cu avertisment şi 130 cu amendă în valoare totală de 20.900  lei, în principal pentru:

- săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;

- apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

- atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

- consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

- provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;

- tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

  • la HCL nr. 157/2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 1.000 lei;
  • la HCL nr. 149/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 13 sancţiuni contravenţionale din care 8 cu avertisment şi 5 cu amendă în valoare de 600 lei;
  • la HCL nr. 13/2014 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;
  • la Legea 38/2003  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;
  • la O.U.G.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale din care 4 cu avertisment şi 2 cu amendă în valoare de 130 lei;
  • la O.U.G.195/2002 şi H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 560 sancţiuni contravenţionale din care 185 cu avertisment şi 375 cu amendă în valoare totală de 133.850 lei;

 

3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI

     Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 182 din care  180 au fost telefonice  şi  2 reclamaţii scrise. După verificări, cele care  s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.

 

 

 

          Director General,                                                                                      Şef Serviciu,

             Precup Ioan                                                                                        Balint Eudochia

 

 

Înapoi