INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale - Mai 2018
2018-06-11 09:42:08

INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale - Mai 2018

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează: 

 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale.
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare Şcolile cu clasele I - VIII: "Mircea Eliade", „Bălcescu-Petofi", „Avram Iancu", „Lucian Blaga", „Ion Creangă", „Octavian Goga", „Constantin Brâncoveanu" , Grup Şcolar de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade", arondate instituţiei noastre, în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Direcţia de Evidenţă al Persoanelor, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ; 
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule. 
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 68si sanctionate 27 persoane. Tot cu această ocazie au fost depistate la cerșit2 persoane cu copii minori din jud. Sălaj, care au fost sancţionate şi îndrumate spre localitatea de domiciliu.
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 27 vehicule fiind aplicate somaţii, 20 au fost ridicate de către proprietari, iar 37 sunt în lucru.
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 28 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 15 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate a respectivului serviciu, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea locurilor unde au fost amplasate ilegal diferite afişe, curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie, ocazie cu care s-au strâns 18 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 4 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost:str. Jiului, C.A. Rosetti, Crângului, Stadionul Unio, intrările în oraş dinspre Micula şi Odoreu, etc.
 • au fost organizate 4 acţiuni în colaborare cu lucrători de la Transurban pentru depistarea persoanelor care circulă fără bilete, fiind depistate şi sancţionate contravenţional 15 persoane.
 • s-a asigurat protecţia reprezentanţilor, S.P.A.S., şi D.S.P. în efectuarea unor anchete sau controale specifice.
 • în cursul lunii mai au fost constatate trei infracţiuni (furt, consum de etnobotanice), persoanele suspecte fiind predate pentru continuarea cercetărilor. În timpul patrulărilor de zilele oraşului a fost depistat numitul K.Z de 53 de ani, care nu-şi justifica prezenţa în zonă acesta fiind cunoscut ca o persoană cu antecedente penale (furturi din buzunare). Tot cu această ocazie s-a acţionat pentru depistarea comercianţilor ambulanţi, fiind depistate 12 astfel de persoane, acestea fiind sancţionate contravenţional şi îndepărtate din zonă.
 • în două cazuri s-a acordat sprijin cu ocazia intervențiilor echipajelor ISU Satu Mare pentru îndepărtarea tencuielii de pe două blocuri din cartierul Carpaţi II. Administratorii celor două imobile au fost sancționați conform legislaţiei în vigoare.
 • s-a menţinut ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor dedicate: Zilele Oraşului, Festivalul Portului Popular al Etniilor Naţionale, Cupa Sătmarului la Dans Sportiv, Crosul Familiei Auchan.
 • în cursul lunii au fost organizate 21 acţiuni pe linie de mediu şi salubrizare în vederea depistării depozitărilor ilegale de resturi vegetale şi menajere , fiind aplicate 66 de sancţiuni.
 • în cursul lunii mai împreună cu reprezentanţii S.P.A.S. s-a continuat acţiunea de cartografiere a populaţiei de etnie romă, în cartierul Sătmărel fiind întocmite 10 de fişe individuale cu datele de identificare a persoanelor defavorizate.
 • s-a continuat acţiunea de verificare a autorizării societăţilor comerciale de pe raza municipiului, efectuându-se controale la un număr de 160 societăţi comerciale, fiind aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale. A fost organizată o actiune în P-ța Somes împreună cu administratorul pieței, de verificare a certificatelor de producător, ocazie cu care au fost verificați 30 de comercianți, 10 dintre aceștia au fost avertizați pentru a intra in legalitate, iar societatea PFA BODOCHI FLORIN din localitatea Stâna nr.278 a fost sancționată cu amendă de 2000 de lei conform Legii nr.12/1990 pentru lipsa autorizației de comercializare a căpșunilor.

 

2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE


În luna mai 2018 s-au aplicat 916 sancţiuni contravenţionale din care 253 au fost cu avertisment şi 663 cu amendă în valoare totală de 200.030 lei, din care:


la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 265 sancţiuni contraveţionale din care 84 cu avertisment şi 181 cu amendă în valoare totală de 41.290 lei, în general pentru:

 

 • neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini, spaţii publice în jurul imobilelor aflate în întreţinerea asociaţiilor de proprietari sau a proprietarilor (locatarilor), persoane fizice sau juridice;
 • ocuparea a terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei iniţiale a acestora;
 • neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deţinute cu orice titlu - reparaţii şi zugrăvire a părţilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor şi a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc.;
 • neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă a acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari;
 • ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale;
 • deteriorarea mobilierului urban (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor telefonice, a automatelor pentru vânzarea de tichete sau bilete, a spaţiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a împrejmuirilor destinate protejării spaţiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate;
 • păşunatul în municipiul Satu Mare, în alte locuri decât cele declarate de Primărie ca păşuni;
 • abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului sau aflate în proprietate privată;
 • depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu;
 • depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora. Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini.
 • blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare şi transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare de pe domeniul public;
 • deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparţinând domeniului public;
 • aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe, la rampa de depozitare a deşeurilor menajere, aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri de pe platformele de depozitare; 
 • aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi;
 • săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a locuinţei;
 • satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului;
 • comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie;
 • producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico sanitar, etc.) de către animalele de companie (câini, pisici, iepuri, păsări şi altele) deţinute în blocuri de locuinţe, imobile cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune;
 • staţionarea vehiculelor în locuri nepermise; 

la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 193 sancţiuni contravenţionale din care 10 cu avertisment şi 183 cu amendă în valoare totală de 67.870 lei, în principal pentru:

 

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
 • apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
 • refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;
 • împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice;

HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 39 sancţiuni contravenţionale din care 19 cu avertisment şi 20 cu amendă în valoare totală de 4.100 lei;


la HCL nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare s-au aplicat 24 sancţiuni contravenţionale;


la HCL nr. 166/2011 privind instituirea unor sancţiuni pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Satu Mare, s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 2.500 lei;


la HCL nr. 70/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate,reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 500 lei;

la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 4.500 lei;


la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 378 sancţiuni contravenţionale din care 116 cu avertisment şi 262 cu amendă în valoare totală de 78.570 lei;


la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 200 lei;


3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI


Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 390 din care 381 au fost telefonice şi 9 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.


De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 313 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 14 înregistrari video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

 

 

 

 

            Director General                                           
                 Chișluca Vasile               
                             

 

 

Înapoi